|
|
کدخبر: ۱۹۳۲۶

محمد صفری

نباید اجازه داد تا انسجام و استحکام ملی و اصول انقلاب، با برخی مباحثدچار اختلاف وخدشه شود؛ اختلافی که باعثخواهد شد طرف مقابل با همه دشمنی هایی که با مردم و نظام اسلامی دارد، از آن به نفع خود بهره ببرد.

سرویس سیاسیامید- پیش بینی می کردیم که ماهیت آمریکا باز هم باعثاختلافاتی شود. اختلافاتی که باعثمی شود، از اصل دور شویم و حاشیه های کوچک و کم ارزش، دستاوردهای بزرگ یک تحرک دیپلماسی که باعثشد آمریکا و رژیم صهیونیستی با یک چالش جدی روبرو شود، به محاق برود.

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد تازه و راهبردی در عرصه بین الملل توانست با ادبیات جدیدی، در نیویورک گفتمان جمهوری اسلامی ایران را عرضه کند و باعثشود تا گوشه ای دیگر از ماهیت خصمانه غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار گردد.

مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی همچنان در تکاپوی جمع کردن خود از آن ضربه سنگین هستند که دولتمردان ما وارد ساختند.

این اقدامات پشتوانه قوی مردمی و رهبری را به همراه دارد. هیات ایرانی پس از بازگشت به میهن مورد حمایت مقامات کشور به ویژه رهبر انقلاب قرار گرفت، آنجا که فرمودند که از تحرک دیپلماسی کشور به ویژه در نیویورک حمایت می کنیم اما برخی موارد بجا نبود.

اعتماد و اطمینان ایشان به تلاش دولت پشتوانه ای است برای ادامه راهی که در پیش است. از این فرصت حمایت باید بیشترین استفاده را برد تا نتیجه آن شود که به صلاح مردم ایران و انقلاب اسلامی است.

نباید اجازه داد موارد کوچک با اظهارنظرات گوناگون آنقدر بزرگ شود که دستاورد اصلی را کمرنگ کند.

در جلسه ای نکاتی از زبان وزیر خارجه مطرح شده که او خواهان رسانه ای شدن آن نبوده است، اما برخی نمایندگان حاضر در جلسه گوشه ای از آن را رسانه ای کرده اند.

موضوع بر سر همان «بجا نبودن» است که رهبر انقلاب اشاره ای گذرا به آن داشتند و البته آن را باز نکردند اما چه بسا این اشاره، شاید اشاره ای بود به این نکته که بهتر است، خود متوجه آن شوید و شفاف و آشکار به زبان بیاورید. که اگر اینگونه شده بود اکنون شاهد بحثهای بی نتیجه بر سر آن نبودیم.

برخی نمایندگان که اقدام به انتشار آن موارد کردند هم بر اساس مبانی اخلاقی نباید مسائل را رسانه ای می کردند و این وظیفه را برعهده رئیس دستگاه دیپلماسی کشور می گذاشتند تا خود در زمان مناسب آنها را بازگو کند.

اما این که وزیر خارجه محترم می گوید: «جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولایتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می کنند و هیچ ازخود نمی پرسند که اگر ایشان مصلحت می دیدند خودشان مصادیق را روشن می فرمودند.» این پرسش مطرح می شود که آن اشاره ریز اما ظریف رهبر معظم انقلاب، به کدام یک از اتفاقات و موارد بوده است؟ این اشاره می تواند، تلنگری باشد برای مذاکره بعدی که چنین اتفاقاتی نیفتد.

وگرنه حتی ایشان می توانستند در سخنانشان به آن هم اشاره ای نداشته باشند. موضوع اهمیت ویژه ای داشته است و اگر شما اعتماد دارید که سفر نیویورک یک پیروزی بزرگ برای نظام است، همگان هم چنین اعتقادی دارند، اما اگر خودتان پس از آن تذکر ورود پیدا می کردید و آن مصادیق را هم از زبان خود بازگو می نمودید و بابت آن اتفاق توضیح داده و ابهامات را رفع و حتی عذرخواهی می کردید، اکنون چنین بحثهایی بروز نمی کرد.

نکته مهم اینگونه اتفاقات آنجاست که نباید اجازه داد تا انسجام ملی، استحکام ملی و اصول انقلاب، با اینگونه مباحثدچار اختلاف وخدشه شود. اختلافی که اکنون باعثخواهد شد طرف مقابل با همه دشمنی هایی که با مردم و نظام اسلامی دارد، از آن به نفع خود بهره ببرد. هستند افرادی در داخل کشور که از این وضعیت پیش آمده سوء استفاده خود را می برند. راه سودجویی آنها را باید مسدود کرد.

انتهای پیام /

ارسال نظر