|
|
کدخبر: ۳۶۴

امیر قطر دستور انتخاب دوباره اعضای هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری قطر را صادر کرد و به این ترتیب حمد بن جاسم را از معاونت هیئت مدیره برکنار کرد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از فارس، خبرگزاری «قطر» اظهار کرد: شیخ «تمیم بن حمد» امیر قطر دستور داده که هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری قطر منحل و هیئت مدیره جدید انتخاب شود.

بر اساس این فرمان «شیخ حمد بن جاسم» نخست وزیر پیشین قطر نیز که معاونت هیئت مدیره این سازمان را به عهده داشت از پست خود عزل شده است.

امیر قطر همچنین ریاست هیئت مدیره جدید را به عهده خواهد گرفت و وزیر اقتصاد و وزیر تجارت و دارایی نیز به جمع اعضای هیئت مدیره پیوسته‌اند.

«احمد السید» نیز به عنوان رئیس اجرایی جدید این سازمان انتخاب شده است.

به این ترتیب شیخ تمیم دست شیخ حمد پسر عموی پدر خود را که پیشتر نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بود، به صورت کامل از نهاد‌های تجاری و سیاسی کشور قطع کرده و شرایط را برای تبعید او فراهم می‌کند.

هفته گذشته «شیخ حمد بن خلیفه» امیر پیشین قطر در سن ۶۱ سالگی قدرت را به «شیخ تمیم بن حمد» فرزند ۳۳ ساله و ولیعهد خود واگذار کرد.

ارسال نظر