|
|
کدخبر: ۵۴۳۴۰

عراقچی:

معاون وزیر امور خارجه کشورمان به خبرنگار اعزامی تسنیم به ژنو گفت طی ۳ ساعت بحثفشرده با اشتون برای اولین بار وارد مباحثمحتوا یی شدیم اما وارد متن نشدیم.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، سید عباسعراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در مذاکرات ظریف و اشتون وارد بحثهای محتوایی شدید پاسخ داد: تقریبا ۳ ساعت بحثفشرده با اشتون داشتیم و برای اولین بار از دیروز وارد محتوا شدیم، البته به تدریج ونه اینکه وارد متن شویم، اما وارد محتوا شدیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه آیا طرف مقابل توانست اعتماد سلب شده تیم ایرانی را جلب کند گفت: مقداری اعتماد جلب شده است که اشتون در حال مذاکره با تیم ایران است. البته درحال حاضر جلسه برای نماز و مذاکره اشتون با طرف های غربی تعطیل شده است.

ارسال نظر