|
|
کدخبر: ۸۶۵۶۸

واشنگتن می کوشد از پرونده سوریه درجهت اهداف سیاسی خود در روابط با تهران بهره برداری کند.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، " ویسلاو ماتوزف " با اشاره به مخالفتآمریکابا حضور ایران درنشست ژنو۲ گفت: مهم ترین علت این مخالفت آن است که آمریکا می کوشد ازپرونده سوریه درجهت اهداف سیاسی خود در روابط با تهران بهره برداری کند. واشنگتن می خواهد به ایران فشار وارد کند تا به اهداف ضروری خود دست پیداکند و تهران نتواند موضعی بگیرد. درحقیقت، مخالفت آمریکا با عدم حضور تهران در نشست ژنو۲ هیچ ربطی به مسائل سوریه و تحولات خاورمیانه ندارد بلکه می خواهد از حضور هیات‌های مختلف سیاسی دراین نشست بهره برداری کند.

افزایش فشار به ایران
دپیلمات سابق روسیه تاکید کرد: مسکو با عدم دعوت ایران برای حضور درنشست ژنو۲ مخالف بود و نبود تهران دراین نشست را نمی پذیرد و اصرار دارد که ایران درنشستژنو۲حضور داشته باشد زیرا ایران نقش بزرگی درتحولات سوریه دارد این کشور یکی از همپیمانان نزدیک دمشق است. بنابراین هنگامی که می خواهند پرونده بحران سوریه را از راه‌های سیاسی حل وفصل کنند، چطور ممکن است کشورهای همسایه و ۳۰ کشور دیگردر نشست ژنو۲ حضور داشته باشند ولی با مشارکت ایران دراین نشست مخالفت شود؟ فقط می توان گفت که هدف ازمخالفت با حضور ایران دراین نشست افزایش فشارسیاسی و دیپلماتیک به تهران است تا ایران بطورکلی دربرابر فشارهای آمریکا تسلیم شود.

شکست آمریکا درایجاد وحدت
این سیاستمداری روسی درارتباط با امکان دعوت ایران به نشست ژنو۲ گفت: بدون شک تهران به این نشست دعوت خواهد شد. البته چنانچه نشست ژنو۲ در موعد مقرر برگزار شود. زیرا این نشست درمعرض خطرعدم برگزاری قرار دارد. علتش این است که آمریکا نتوانسته معارضان سوری را دریک جبهه قراردهد. مثلا جبهه اسلامی و برخی گروه‌های دیگر شرکت درنشست ژنو۲ را نپذیرفته‌اند. درهمین حال، ارتش آزاد تحت حملات شدید ارتش سوریه قراردارد. فقط بخشی از معارضان سوریه که نماینده گروه‌های مخالف شاخص و مهم نیستند، دراین نشست شرکت خواهند کرد حتی درائتلاف معارضان سوری دیدگاه واحدی درخصوص نشست مزبور وجود ندارند. آمریکا در ایجاد وحدت دربین معارضان سوریه شکست خورده و این موضوع درنتیجه نشست ژنو۲ تاثیرگذارخواهد بود. زیرا بنود گروه‌های مهم معارضان سوری دراین نشست ضربه شدیدی به صلح و گفت وگو سوری سوری وارد خواهد کرد.

مخالفت محافظه کاران جدید
وی با بیان اینکه روسیه تلاش می کند که نشست ژنو۲ با موفقیت همراه شود، گفت: وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره برپایی این نشست با یکدیگر توافق کرده‌اند اما محافظه کاران جدید وبرخی سناتورهای آمریکایی مخالف برگزاری نشست ژنو۲ هستند. آنان هرگونه گفت‌وگو با دولت سوریه را نمی پذیرند و خواهان سرنگونی دولت دمشق هستند تا بحران سوریه به تمام منطقه سرایت کند. بنابراین، بنده معتقدم تحولات بحران داخلی سوریه با تحولات سیاسی درآمریکا مرتبط است و درگیری‌های سیاسی داخل آمریکا تاثیر منفی برنتایج نشست ژنو۲ به جای خواهد گذاشت.

اتقاق نظر برحل سیاسی
این کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه درباره چشم انداز نشست ژنو ۲ گفت: بدون شک این نشست درموعد مقرر برگزار خواهد شد. چنانچه بخواهند که این نشست با موفقیت به سرانجام برسد، باید تمام شرکت کننده درآن برحل سیاسی بحران سوریه اتفاق نظر داشته باشند و بصورت قاطع با اقدامات نظامی مخالفت کنند. اکنون ما شاهدیم که برخی کشورهای غربی برحمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های معارض سوری تاکید دارند. اگرجنگ و خون ریزی درسوریه متوقف نشود، نشست ژنو۲ هیج فایده نخواهد داشت؛

فرصت طلایی برای جهان اسلام
ماتوزف درپایان گفت: اگرایران و کشورهای عربی بتوانند بحران داخلی سوریه را از راه های سیاسی حل وفصل کنند، یک فرصت طلایی برای جهان اسلام ایجاد خواهد شد که درعرصه بین‌الملل خودی نشان دهد وبگوید که جهان اسلام یک قطب مستقل دربرابر هرگونه نفوذ قدرت‌های بیگانه است. زیرا کشورهای اسلامی دارای قدرت اقتصادی ومالی و توانایی انسانی هستند.

ارسال نظر