|
|
کدخبر: ۱۸۰۴۵۹

«علم‌النفس مشائیان مسلمان» اثر دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه با هدف شناساندن قوا و استعدادهای نفس آدمی، توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، کتاب «علم‌النفس مشائیان مسلمان» اثر دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه با هدف شناساندن قوا و استعدادهای نفس آدمی، توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد.

اثر حاضر که در باب نفس آدمی و قوا و استعدادهای آن به بحث می‌پردازد، می‌کوشد نفس را در سلسله مراتب قوا و استعدادهای مختلفی که دارد، از منظر مهم‌ترین فیلسوفان مشائی مسلمان، یعنی کندی، فارابی، ابن‌سینا و ابن‌رشد، و با عطف توجه به آرای ارسطو، در قالب مباحث علم‌النفس مورد بحث قرار دهد. بحث از اینکه مشائیان مسلمان از «نفس» چه تعریفی دارند؟ دلیل آنان بر وجود نفس چیست؟ «علمِ نفس» چیست و به چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟ قوای مختلف نفس،کدامند و دارای چه مراتبی‌اند؟ حواس ظاهری و باطنی چه هستند؟ عقل نظری و

عملی، و مراتب عقل نظری کدامند؟ مقصود از عقل منفعل و عقل فعال چیست؟

کتاب "علم‌النفس مشائیان مسلمان" از هشت فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول: تعریف نفس

فصل دوم: هویت نفس

فصل سوم: قوای نفس

فصل چهارم: قوای نباتی

فصل پنجم: قوای حیوانی

فصل ششم: قوای انسانی

فصل هفتم: وحدت نفس

فصل هشتم: نفس و بدن

کتاب "علم‌النفس مشائیان مسلمان" نوشته دکتر ابراهیم دادجو، با قیمت ۱۴،۰۰۰ تومان توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

ارسال نظر