|
|
کدخبر: ۱۷۹۹۱۶

همانطور که می دانید گلکسی S9 وS9+ وارد بازار شد و با استقبال مناسبی در بازارهای ایران مواجه شد و گروه خبری مابا تصاویری آنرا به نمایش گذاشت.

صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری)
صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری) صف خریداران گوشی سامسونگ گلکسی S9 و S9+ در تهران (گزارش تصویری)

ارسال نظر