|
|
کدخبر: ۱۷۳۵۷۳

فدراسیون روستایی و عشایری نیز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ در محل فدراسیون مجمع سالیانه ی خود را برگزار می نماید.

به گزارشگروه ورزش باشگاه خبرنگارانبا توجه به اینکه فدراسیون ها هر ساله به صورت ادواری تقویم عملیاتی خود را در مجمع تصویب می کنند، فدراسیون روستایی و عشایری نیز روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ در محل فدراسیون مجمع سالیانه ی خود را برگزار می نماید.

فدراسیون روستایی و عشایری تصمیم دارد با حضور سجادی(معاون ورزش) عملکردهای سال گذشته را بررسی کند و برنامه هایی را که از قبل برای سال آتی هماهنگ کرده است را معرفی نماید تا مورد تأیید و تصویب قرار بگیرد.

انتهای پیام /

ارسال نظر