|
|
کدخبر: ۱۷۹۲۸۴

به گزارش سرویس ورزشی امید نیوز، هرچند امید نورافکن چند روزی بود با اجازه منصوریان به تمرینات اضافه شده بود اما او باید بازی را از روی نیمکت تماشا میکرد و در سیستم ۱-۳ - ۲-۴ علیرضا منصوریان امروز فرشید باقری به عنوان زوج امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی بازی میکرد این تغییر با توجه به بازی قبلی استقلال و این بازی این تیم با لوکوموتیو بسیار نا مطمئن و نامناسب خود را نشان داد، به طوریکه علاوه بر اشتباهات فراوانی که باقری در پاس دادن دادن داشت اصلا نمیتوانست خوب آن وسط زمین را جمع کند و بازی را در میانه ی زمین گردش دهد. اما نکته جالب ترکیب استقلال نیمکت نشینی بهنام برزای و حضور محسن کریمی در ترکیب اصلی بود. احتمالا دلیل حضور محسن کریمی در این بازی سرعت و قدرت تهاجمی بالای این بازیکن است تا آبی ها بتنوانند در تاشکند کار این تیم را یکسره کنند اما این تغییر هم در استقلال خوب جواب نداد و علیرضا منصوریان در سومین تعویض خود در نیمه دوم بازی کریمی را تعویض و برزای را بجای او به میدان آورد. امروز با تصمیم منصوریان خسرو حیدری از روی نیمکت بازی را تماشا می کند و وریا غفوری با قرار گرفتن در پست دفاع راست می تواند خیال منصوریان را از استحکام در خط دفاعی راحت کند اما آنطور که منصوریان فکر میکرد نشد و با توجه به اینکه غفوری هم مصدوم بود متوانست خوب ظاهر شود و از زمین بازی بیرون کشیده شد و حیدری جای اورا گرفت. اما در کل بازی استقلالی ها بازی چندان خوب و درخوری را از خود به نمایش نگذاشتند و اگر لوکوموتیو تیم ضعیفی نبود با توجه به ضعف شدید دفاعی استقلال به راحتی میتوانست استقلال را با چند گل ببرد، همچنین استقلال هم موقعیت های گل چندانی را هم نتوانست بر روی دروزاه لوکوموتیو ایجاد کند و به جز یک ضربه سر برزای که از روی خط دروازه بیرون کشیده شد و گل و تیرک کاوه رضایی موقعیت های دیگرش چندان خاص نبود. با این تساوی استقلال همچنان با ۷ در رده ی اول جدول ماند و باید منتظر نتیجه ی بازی التعاون و الاهلی امارات که از ساعت ۲۰:۳۵ دقیقه به وقت تهران برگزار شده باشد.

به گزارش سرویس ورزشی امید نیوز، هرچند امید نورافکن چند روزی بود با اجازه منصوریان به تمرینات اضافه شده بود اما او باید بازی را از روی نیمکت تماشا میکرد و در سیستم ۱-۳ - ۲-۴ علیرضا منصوریان امروز فرشید باقری به عنوان زوج امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی بازی میکرد این تغییر با توجه به بازی قبلی استقلال و این بازی این تیم با لوکوموتیو بسیار نا مطمئن و نامناسب خود را نشان داد، به طوریکه علاوه بر اشتباهات فراوانی که باقری در پاس دادن دادن داشت اصلا نمیتوانست خوب آن وسط زمین را جمع کند و بازی را در میانه ی زمین گردش دهد.
اما نکته جالب ترکیب استقلال نیمکت نشینی بهنام برزای و حضور محسن کریمی در ترکیب اصلی بود. احتمالا دلیل حضور محسن کریمی در این بازی سرعت و قدرت تهاجمی بالای این بازیکن است تا آبی ها بتنوانند در تاشکند کار این تیم را یکسره کنند اما این تغییر هم در استقلال خوب جواب نداد و علیرضا منصوریان در سومین تعویض خود در نیمه دوم بازی کریمی را تعویض و برزای را بجای او به میدان آورد.
امروز با تصمیم منصوریان خسرو حیدری از روی نیمکت بازی را تماشا می کند و وریا غفوری با قرار گرفتن در پست دفاع راست می تواند خیال منصوریان را از استحکام در خط دفاعی راحت کند اما آنطور که منصوریان فکر میکرد نشد و با توجه به اینکه غفوری هم مصدوم بود متوانست خوب ظاهر شود و از زمین بازی بیرون کشیده شد و حیدری جای اورا گرفت.
اما در کل بازی استقلالی ها بازی چندان خوب و درخوری را از خود به نمایش نگذاشتند و اگر لوکوموتیو تیم ضعیفی نبود با توجه به ضعف شدید دفاعی استقلال به راحتی میتوانست استقلال را با چند گل ببرد، همچنین استقلال هم موقعیت های گل چندانی را هم نتوانست بر روی دروزاه لوکوموتیو ایجاد کند و به جز یک ضربه سر برزای که از روی خط دروازه بیرون کشیده شد و گل و تیرک کاوه رضایی موقعیت های دیگرش چندان خاص نبود.
به گزارش سرویس ورزشی امید نیوز، هرچند امید نورافکن چند روزی بود با اجازه منصوریان به تمرینات اضافه شده بود اما او باید بازی را از روی نیمکت تماشا میکرد و در سیستم ۱-۳ - ۲-۴ علیرضا منصوریان امروز فرشید باقری به عنوان زوج امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی بازی میکرد این تغییر با توجه به بازی قبلی استقلال و این بازی این تیم با لوکوموتیو بسیار نا مطمئن و نامناسب خود را نشان داد، به طوریکه علاوه بر اشتباهات فراوانی که باقری در پاس دادن دادن داشت اصلا نمیتوانست خوب آن وسط زمین را جمع کند و بازی را در میانه ی زمین گردش دهد.
اما نکته جالب ترکیب استقلال نیمکت نشینی بهنام برزای و حضور محسن کریمی در ترکیب اصلی بود. احتمالا دلیل حضور محسن کریمی در این بازی سرعت و قدرت تهاجمی بالای این بازیکن است تا آبی ها بتنوانند در تاشکند کار این تیم را یکسره کنند اما این تغییر هم در استقلال خوب جواب نداد و علیرضا منصوریان در سومین تعویض خود در نیمه دوم بازی کریمی را تعویض و برزای را بجای او به میدان آورد.
امروز با تصمیم منصوریان خسرو حیدری از روی نیمکت بازی را تماشا می کند و وریا غفوری با قرار گرفتن در پست دفاع راست می تواند خیال منصوریان را از استحکام در خط دفاعی راحت کند اما آنطور که منصوریان فکر میکرد نشد و با توجه به اینکه غفوری هم مصدوم بود متوانست خوب ظاهر شود و از زمین بازی بیرون کشیده شد و حیدری جای اورا گرفت.
اما در کل بازی استقلالی ها بازی چندان خوب و درخوری را از خود به نمایش نگذاشتند و اگر لوکوموتیو تیم ضعیفی نبود با توجه به ضعف شدید دفاعی استقلال به راحتی میتوانست استقلال را با چند گل ببرد، همچنین استقلال هم موقعیت های گل چندانی را هم نتوانست بر روی دروزاه لوکوموتیو ایجاد کند و به جز یک ضربه سر برزای که از روی خط دروازه بیرون کشیده شد و گل و تیرک کاوه رضایی موقعیت های دیگرش چندان خاص نبود.
به گزارش سرویس ورزشی امید نیوز، هرچند امید نورافکن چند روزی بود با اجازه منصوریان به تمرینات اضافه شده بود اما او باید بازی را از روی نیمکت تماشا میکرد و در سیستم ۱-۳ - ۲-۴ علیرضا منصوریان امروز فرشید باقری به عنوان زوج امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی بازی میکرد این تغییر با توجه به بازی قبلی استقلال و این بازی این تیم با لوکوموتیو بسیار نا مطمئن و نامناسب خود را نشان داد، به طوریکه علاوه بر اشتباهات فراوانی که باقری در پاس دادن دادن داشت اصلا نمیتوانست خوب آن وسط زمین را جمع کند و بازی را در میانه ی زمین گردش دهد.
اما نکته جالب ترکیب استقلال نیمکت نشینی بهنام برزای و حضور محسن کریمی در ترکیب اصلی بود. احتمالا دلیل حضور محسن کریمی در این بازی سرعت و قدرت تهاجمی بالای این بازیکن است تا آبی ها بتنوانند در تاشکند کار این تیم را یکسره کنند اما این تغییر هم در استقلال خوب جواب نداد و علیرضا منصوریان در سومین تعویض خود در نیمه دوم بازی کریمی را تعویض و برزای را بجای او به میدان آورد.
امروز با تصمیم منصوریان خسرو حیدری از روی نیمکت بازی را تماشا می کند و وریا غفوری با قرار گرفتن در پست دفاع راست می تواند خیال منصوریان را از استحکام در خط دفاعی راحت کند اما آنطور که منصوریان فکر میکرد نشد و با توجه به اینکه غفوری هم مصدوم بود متوانست خوب ظاهر شود و از زمین بازی بیرون کشیده شد و حیدری جای اورا گرفت.
اما در کل بازی استقلالی ها بازی چندان خوب و درخوری را از خود به نمایش نگذاشتند و اگر لوکوموتیو تیم ضعیفی نبود با توجه به ضعف شدید دفاعی استقلال به راحتی میتوانست استقلال را با چند گل ببرد، همچنین استقلال هم موقعیت های گل چندانی را هم نتوانست بر روی دروزاه لوکوموتیو ایجاد کند و به جز یک ضربه سر برزای که از روی خط دروازه بیرون کشیده شد و گل و تیرک کاوه رضایی موقعیت های دیگرش چندان خاص نبود.
با این تساوی استقلال همچنان با ۷ در رده ی اول جدول ماند و باید منتظر نتیجه ی بازی التعاون و الاهلی امارات که از ساعت ۲۰:۳۵ دقیقه به وقت تهران برگزار شده باشد.

ارسال نظر