|

درباره ما

امید را روزنه ی کوچکی گفته اند از تاریکی به روشنایی و هم اوست که همراه تمام پیروزمندان تاریخ بشر بوده و ظرف وجود شکست خوردگان از آن خالی و یا امیدشان ناکافی.

امید به آینده ی روشن، بخشی از بنای اندیشه ی همه ی ادیان آسمانی و به ویژه اسلام است. امید، زنجیره ای میان گذشته سرخ و آینده سبز است. چه این که پایمردی بر خط سرخ گذشته از رهگذر امید به آینده ی سبز ممکن می شود و آینده ی سبز، در گرو وقوع گذشته ی سرخ فلسفه ی وجود می یابد.

در پایگاه خبری تحلیلی امیدنیوز، با گرد هم آوردن جمعی از اندیشمندان و دلسوزان کشور، افزون بر اطلاع رسانی شفاف، دمیدن روح امید در ذهن و روح خوانندگان را وجهه ی همت خود قرار داده ایم و در این راه پر نشیب و فراز، امیدمان را بر دو اصل بنیان نهاده ایم؛ اول، پرداختن به حق است و می دانیم حق گویی، همان روح ایمان است و معتقدیم که «ان الله یدافع عن الذین آمنوا»(حج/38) و دوم این که می دانیم سطر به سطر و واژه به واژه اندیشه های مکتوبمان در معرض نگاه های پرمهر مخاطبان فهیم پارسی زبان قرار دارد.

دوست می داریم به قضاوت گذاشته شویم که اگر غیر از این می بود، هرگز به وادی رسانه پای نمی گذاردیم. در این راه حتما پایمان خواهد لغزید و مطمئنیم پای کوچک اندیشه و قلممان در طراز ساحت شهروند ایران اسلامی نبوده و نیست، چه این که شاعر می گوید:

خطا آید ز داننده دبیران گنه زاید ز کیهان دیده پیران

دونده باره هم از سر درآید برنده تیغ هم کندی نماید

تا چه رسد به آنکه "هیچش هنر نبود و از آنش خبر نبود"

خط مشی مجموعه خبری تحلیلی امیدنیوز مبتنی بر اصول زیر است:

1. احترام به کرامت انسانی و سعی در ارتقای جریان گردش آزاد اخبار و اطلاعات

2. اطلاع رسانی سریع، شفاف و به هنگام وقایع ایران و جهان

3. صداقت کامل در انتشار مطالب و خودداری از انتشار مطالب غیرواقعی و یا آلوده به تحریف

4. شجاعت در بیان مسایل و دغدغه های مردم و نفی سکوت در برابر اقدامات غلط و مشکلات اقشار جامعه

5. نفی اصالت جذب مخاطب و تاکید بر اصالت اطلاع رسانی مفید

6. بهره گیری از رویکردهای علمی در بیان اخبار و تحلیل های منتشره

7. تخصص گرایی در حوزه های کاری سایت و نگاه کارشناسانه به سیاست، اقتصاد، جامعه و ورزش