|

نتایج جستجو :

  • هشدار اتحادیه اروپا درباره مذاکرات سازش

    سفیر اتحادیه اروپا اضافه کرد: «اگر اسرائیل به ساخت شهرک ها در کرانه باختری رود اردن ادامه بدهد و گفت وگوهای صلح نیز با شکست مواجه شود بیم آن می رود که در نهایت شرایطی ایجاد شود که اسرائیل در آن بیش از پیش منزوی گردد.»

  • پیگیری‌ سرنوشت ۴ دیپلمات ایرانی

    یک کارشناس مسائل بین‌الملل ربودن ۴ دیپلمات ایرانی را نمونه برخورد دوگانه آمریکا با جنایات اسرائیل دانست و گفت: این دیپلمات‌ها ۳۰ سال است که در اسارت اسرائیل هستند اما هیچ فشاری به این رژیم برای دادن اطلاعات وارد نشده است.