|

بلا حدید :

  • بلا حدید افسرده شد

    بلا حدید، مدل آمریکایی زندگی در شبکه های اجتماعی را غیر واقعی خواند.