|

امین حیایی :

  • قاتل و وحشی دوباره جا ماند

    به دلیل شرکت قاتل و وحشی در دوره‌های گذشته جشنواره و پر کردن فرم حضور امکان بازبینی در دوره چهلم را از دست داد.