|
|
کدخبر: ۱۰۵۷۴۴

سازمان ثبت احوال برای بازگرداندن امکان دریافت یارانه به افرادی که اشتباها در مراکز رسمی جزو اموات ثبت شده‌اند راهکاری را ارائه کرده است.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا،سازمان ثبت احوالتحت عنوان «مراجعه مرده‌ها برای دریافتیارانه‌» پاسخی را ارائه کرده است.

در این پاسخ تاکید شده که ثبت واقعه فوت برابر مادتین ۲۴ و ۲۶ قانون ثبت احوال(طبق تصدیق پزشک و یا دو نفر گواه و پس از اعلام وفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) و با ارائه مستندات قانونی وفق مقررات به ثبت می‌رسد. لذا چنانچه هموطنی از این جهت دچار مشکل شده باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال و ارائه اسناد هویتی معتبر نسبت به اصلاح ثبت فوت اقدام نماید.

ارسال نظر