|
|
کدخبر: ۱۰۶۰۲۹

به علت اشتباهات تعدادی از دستگاههای اجرایی و نامه نگاری های نادرست آنها برای دریافت مجوزهای مربوطه، این دستگاه آمبولانس مدتهاست اجازه ترخیص پیدا نکرده است.

به گزارشامید،خراسان نوشت: بنابر بررسی های کارشناسان یک نهاد نظارتی که بر اساس درخواست تعدادی از خیرین صورت گرفته، مشخص شده در حالی که ورود و ترخیص یکآمبولانساهدایی از سوی خیرین خارج کشور به یکی از بخش هایبهداشتیو درمانی اقدام پیچیده و سخت اداری محسوب نمی شود، اما به علت اشتباهات تعدادی از دستگاههای اجرایی و نامه نگاری های نادرست آنها برای دریافت مجوزهای مربوطه، این دستگاه آمبولانس مدتهاست اجازه ترخیص پیدا نکرده است.

ارسال نظر