|
|
کدخبر: ۱۰۹۸۵۶

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: حرکت رئیس جمهور برای انصراف از دریافت یارانه، یک حرکت سمبلیک است

به گزارشامیدبه نقل از مهر، محسن بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این پرسش که مگر آقایرئیس جمهوریارانه می‌گرفت که از دریافت آن انصراف داد؟ گفت: رئیس جمهور یارانه دریافت نمی‌کند ولی حرکت او یک حرکت سمبلیک است تا کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی از سوی افراد توانمند در جامعه رونق گیرد.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت قصد دارد تا در اجرای فاز دومهدفمندی یارانه هاپایشی در یارانه بگیران انجام دهد، چراکه هم اکنون حتی بیش از جمعیت ایران، افراد یارانه بگیر داریم که این افزایش مربوط به افراد چند شناسنامه، افرادی که هم اکنون در خارج کشور به سر می برند و اتباع خارجی است که در حال حاضر در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، پیش بینی می شود که ۳۰ درصد از یارانه بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها حذف شوند.

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: دولت تلاش دارد تا با راه اندازی کمپینی، برخی افراد توانمند را از دریافت یارانه نقدی منصرف کرده و در مقابل، منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون را به افراد واقعا نیازمند و بخش های مولد اقتصاد کشور اختصاص دهد.

وی گفت: مسئولیت کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی با مشاور رئیس جمهور است و امیدواریم که بتوان با این حرکت، منابع کشور را به سمت بخش های مولد هدایت کرد.

ارسال نظر