|
|
کدخبر: ۱۱۳۱۶۷

تلاش کادر پزشکی بی فایده بود و یکی از دو جوان در ساعات اولیه درمان جان سپرد.

به گزارشامید، روزنامه خراسان نوشت: استفاده دو جوان از قرص های شیمیایی، پنج شنبه گذشته باعثمرگیکی از آن ها و مسمومیت شدید دیگری شد.

یکی از دو جوان که کارگر رستوران بودند در زمانی که رستوران تعطیل بود و در حال استراحت بودند به دوست خود گفت: بیا دو قرص آورده ام استفاده کنیم برویم فضا و یک قرص را به دوستش داد و خودش هم قرص دیگری را بلعید.

دوستش هم با مکثکوتاهی قرص را در دهان خود گذاشت اما در یک لحظه با استشمام بوی بد متصاعد شده از قرص آن را از دهانش خارج کرد. با اینکه قرص را نبلعیده بود اما مواد شیمیایی آن اثر خود را بر بدن جوان گذاشت.

همکاران دیگر جوان که در داخل رستوران حاضر بودند با دیدن این صحنه سریعاً از نیروهای اورژانس درخواست کمک کردند و هر دو جوان را که دچار مسمومیت شده بودند به مرکز درمانی منتقل کردند.

اما تلاش کادر پزشکی بی فایده بود و یکی از دو جوان در ساعات اولیه درمان بر اثرمسمومیتایجاد شده جان سپرد و دوست دیگرش هم بعد از چهار روز با تلاش زیاد کادر پزشکی از مرگ نجات یافت.

ارسال نظر