|
|
کدخبر: ۱۱۳۵۵۶

سینما بدون بلیت بود و مردم حمله کردند! انگار در این بین اگر کودکان کم سن و سال نیز زیر دست و پا ماندند یا حتی اختلاط دختر و پسر نیز به اوج رسید، چندان اهمیتی ندارد!

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران، متقاضیان ورود به سینما در روزی کهسینمارایگان بود، با حمله به سالن‌ها، صحنه های عجیبی خلق کردند که بیش از شوق و اشتیاق آنها به فیلم، ضعف فرهنگ سازی را در این زمینه گوشزد می کرد.

تصاویر منتشرشده از روز سینما بدونبلیتنشان می دهد که نه تنها متقاضیان ورود به سینما بدون بلیت، هیچ رحمی به دیگران(احتمالا به دلیل محدودیت صندلی ها) نمی کنند بلکه اصراری به رعایت نظافت سینما و به طور کلی آداب اولیه حضور در یک مکان عمومی هم ندارند!

در این بین اگر کودکان کم سن و سال نیز زیر دست و پا ماندند یا در مواردی حتی اختلاط دختر و پسر هنگام وارد شدن به سینما نیز به اوج رسیده باشد چندان اهمیتی نخواهد داشت!

تصاویر زیر صحنه های مربوط به روز سینما بدون بلیت(سینما سلام) در شیراز و اراک را نشان می دهد که به وفور در تهران و سایر شهرستانها در روز و شب پنجشنبه قابل مشاهده بود! معلوم نیست دلیل این رفتار عدم فرهنگسازی صحیح، عدم مدیریت درست مسئولین، فقدان انضباط اجتماعی و… چیست؟

مسئولین سینماهای مذکور بیشتر مقصرند یا دوستداران(!) سینما؟

ارسال نظر