|
|
کدخبر: ۱۲۳۰۹۴

خودروهای دست دوم را می توان در آگهی های روزنامه پیدا کرد. بسیاری اعتقاد دارند خودروهای دست دوم می تواند خیلی بهتر از خودروهای نو باشند.

به گزارشامیدبه نقل از صبحانه آنلاین، گر به دنبالخودرویدست دوم می گردید از این پس می توانید همراه با جدول های ما باشید تا روزانه خودروهای دست دوم درقیمتهای مختلف را مشاهده نمایید. این قیمت ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است.

مدل

سال

توضیحات

قیمت(تومان)

شماره تماس

اپل امگا

۱۹۹۵

دلفینی – ترخیص ۹۹

صندلی برقی

۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۷۲۰۷۳۰۶

MVM ۳۱۵

۹۱

هاچ بک سفید – بیمه کامل

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۵۴۰۴۹۳

MVM ۳۱۵

۹۱

هاچ بکآلبالویی –بیمه

۳۱.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۵۸۰۷۶۰۸

MVM ۵۳۰

۹۱

سفید – بدون رنگ

۳۴.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۲۴۰۳۱۱۵

پژو ۲۰۶

۹۰

تیپ ۲ مشکی

۳۳.۴۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۳۸۸۱۷۹۰

پژو ۲۰۶

۹۱

سفید

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۵۷۴۰۲۳

پژو ۲۰۶

۹۱

تیپ ۵ بادمجانی بدون رنگ

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۸۵۸۳۶۴۱

پژو ۲۰۶

۹۱

صندوقدار – سفید

۳۰.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۶۸۶۳۱۲۳

پژو ۲۰۷

۸۹

سفید دنده ای – بیمه

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۵۹۴۳۹۹۲

پژو پارس

۹۲

سفید – با لوازم

۳۴.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۶۴۵۶۳۶۶

پژو پارس

۹۲

سفید بدون رنگ و خط و خش

۳۳.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۵۷۹۲۱۲۴

L۹۰ E۱

۹۱

فول – با لوازم

۳۲.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۹۲۰۹۴۳۵۵

L۹۰ E۲

۹۱

سفید بدون خط و خش

۳۱.۲۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۳۷۷۶۱۹۸۲

L۹۰ E۲

۹۱

زرشکی پارس خودرو – دوایربگ

۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۵۱۰۶۳۴۳۴

ارسال نظر