|
|
کدخبر: ۱۳۵۶

روزه زن در ایام عادت ماهانه قضا دارد، ولی نماز او قضا ندارد.

به گزارش امیدنیوز - شاید این پرسش به ذهن برسد که چرا روزه زن در ایام عادت ماهانه قضا دارد، ولی نماز او قضا ندارد.

امام رضا(ع) در این باره فرمودند: اگر بپرسند چرا زن باید روزه را قضا کند، ولی نمازش قضا ندارد، گفته می شود که برای چند جهت:

اول این که روزه گرفتن او را از کارهای لازم زندگی باز نمی دارد و از خانه داری و خدمت به شوهرش و انجام فرمان او و اصلاح امور منزل و شست و شو و نظافت مانع نمی شود، ولی نماز وقت را می گیرد و مانع از انجام همه ی امور دیگر نمی شود، زیرا نماز در شبانه روز مکرر واجب می شود و زن قدرت ندارد که هم نمازهای مدت ناپاکی خود را به جای آورد و هم نمازهای ایام پاکی و هم کارهای لازم و ضروری زندگی زناشویی یا فردی خود را انجام دهد، ولی روزه این چنین نیست.

یکی دیگر از علت های آن این است که نماز زحمت نشست و برخاست و تحرک دارد، ولی در روزه این امور نیست و تنها نخوردن و خودداری کردن از مفطرات می باشد؛ نه حرکت و جنبش و فعالیت، در تمام مدت شبانه روز هیچ وقت جدیدی نمی رسد، مگر این که در آن نماز جدیدی واجب می شود، ولی روزه این گونه نیست که هر روز که می رسد، روزه اش بر او واجب باشد، مانند نماز که هر وقت می رسد، نمازی بر او واجب باشد.

منبع:
۱. عیون اخبارالرضا علیه السّلام، ج۲، ص۲۴۹.
۲. خانه خوبان، ش۳۳، ص۲۰.

ارسال نظر