|
|
کدخبر: ۱۴۵۸۶۴

تهیه کننده پروژه " کوروش کبیر " گفت: به احتمال زیاد از یک بازیگر خارجی و بین المللی برای ایفای نقش کوروش استفاده می کنید.

گروه فرهنگی مشرق- " علی معلم "، تهیه کننده پروژه " کوروش کبیر " گفت: از ابتدای سال آینده درباره جذب مشارکت سرمایه ای برای این پروژه به گفتگو خواهیم پرداخت زیرا با توجه به حجم زیاد مالی این پروژه تأمین هزینه های آن از توان شخصی خارج است و امیدوارم فرصت برای جذب اسپانسر و سرمایه در سال آینده فراهم شود و ساخت این پروژه را آغاز کنیم.

وی افزود: تقاضاهای زیادی از سوی مردم برای تأمین هزینه های مالی و بازیگر و حتی پیش خرید بلیت های این پروژه مطرح شده و هزاران ایمیل از سوی آنها برای کسب به این پروژه دریافت کرده ایم.

معلم عنوان کرد: با توجه به بزرگی این پروژه نمی توان تنها از یک منبع مالی استفاده کرد و بهتر است ما از چندین منبع مالی بهره مند شویم و در سال آینده نیز برنامه ای برای جذب سرمایه های مردمی خواهیم داشت.

این منتقد بیان کرد: این پروژه حدود ۲۵ نقش اصلی دارد و با توجه به دشوار بودن انتخاب یک بازیگر برای ایفای نقش " کوروش " هنوز به انتخاب قطعی درباره این نقش نرسیدیم اما به احتمال زیاد از یک بازیگر بین المللی و خارجی ایرانی این نقش استفاده کنیم.

ارسال نظر