|
|
کدخبر: ۱۴۶۳۲۰

هفته نامه شماره ۳۴ منتشر شد؛

حسن رحیم پور در دو هفته نامه صوتی شماره ۳۴ به بررسی ابعادی از نسبت " اسلام گرایی و ملی گرایی " پرداخته و جنبه های مثبت و منفی فرهنگ ایران پیش از اسلام را به بحثگذارده است.

گروه فرهنگی مشرق- آخرین هفته نامه صوتی موسسه طرحی برای فردا در سال ۱۳۹۲ ضمن تبریک عید نوروز و تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) به ابعاد دیگری از نسبت " اسلام گرایی و ملی گرایی " پرداخته و جنبه های مثبت و منفی فرهنگ ایران پیش از اسلام را به بحثگذارده است. در مقاله شفاهی پیشین(بخش نخست " اسلام و ایران " _ بسته ۳۳) به پرسشهای مهمی پاسخ داده شد.(این مباحثدرمنابعی چون خدمات متقابل اسلام و ایران و… نیز قابل پیگیری است)
همچنین به کلمات فارسی در قرآن کریم و نیز آیاتی از قرآن در شان ایرانیان اشاره شد. در این نوبت به پرسشهایی دیگر از این قبیل پرداخته می شود:

۱) نسبت ملی گرایی و ایدئولوژی(ملت پرستی و نژاد پرستی، خود یک ایدئولوژی غربی و غیر ایرانی است)
۲) آیا حضرت زرتشت(ع)، پیامبر و مصلح الاهی بوده است؟
۳) " دوگانه پرستی " چگونه از آئین مغ ها و ایران پیشا زرتشت وارد آئین زرتشتی شد؟
۴) آریائیان چگونه سرزمین هند و ایران را از صاحبان اصلی و ساکنان باستانی، گرفته وتصرف کردند؟
۵) نسبتی میان زرتشت با نژاد پرستی نبوده است؟
۶) انسان بودن خدا و خدا بودن انسان، آئین غسل تعمید با خون گاو، مراسم عشاء ربّانی(نان و شراب و تثلیثو ثنوی گری) چگونه از آئین هند و ایرانی " میترائیزم " وخورشید پرستی وارد مسیحیت در اروپا شد؟
۷) جنگ خدایان چون خدای نور و روشنایی با خدای تاریکی و ظلمت، چگونه وارد آئین زرتشتی شد و " توحید " را به " شرک " ثنویت(دوگانه پرستی) در ایران یا تثلیث(سه گانه پرستی) در مسیحیت کرد.
۸) چرا اصلاحات جناب زرتشت در ایران پیش ازاسلام، شکست خورد؟(ابهام مطلق در اسناد تاریخی زندگی جناب زرتشت و ابهام در مرزمیان افسانه وتاریخ)
۹) از " پرستش آتش " تا " احترام به آتش "؟! از اساطیر هندی " گاو " محور تا گاو پرستی در مذاهب هند و ایرانی و آریایی
۱۰) کمیت و کیفیت " اوستا " در ابهام تاریخی و تناقض های محتوایی
۱۱) آخر الزّمان زرتشتی و هزاره گرایی درایران پیش از اسلام
۱۲) شباهتها و تفاوت های بهشت و جهنم زرتشتی و اسلامی
۱۳) زرتشتیان، مردمی غالبا " آرام و نیکخواه
۱۴) زرتشتیان جهان، رو به انقراض تاریخی و پایان جمعیتی
۱۵) " مزدک "، " مانی " و شکافهای معنوی و اجتماعی در ایران زرتشتی
۱۶) برخی دیگر از اشتراکات و تفاوت های اسلام با آئین زرتشتی، مزدکی و مانوی

ارسال نظر