|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۰۶

اختصاصی تسنیم /

خبرگزاری تسنیم: معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی به ادارات امور مالیاتی کشور اعلام کرد: درج جرایم در برگ های قطعی مالیات الزامی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در بخشنامه حسین وکیلی به ادارات کل امور مالیاتی کشور آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۵۶/۲۶۲۸ / ۴/۳۰ مورخ ۸/۵ / ۷۷ و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی(موضوع مواد ۱۹۳،۱۹۲، ۱۹۰ و…) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد، کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

انتهای پیام /

ارسال نظر