|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۳۶

هیات دولت برخی از مواد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحثروز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعتبار لازم برای پیشگیری از حوادثغیرمترقبه و جبران خسارات ناشی از خشکسالی در برخی از مناطق کشور اختصاص یافت.

در ادامه این جلسه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی هیئت وزران مورد بحثو بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب دولت رسید و ادامه آن به جلسه آینده هیئت دولت موکول شد.

ارسال نظر