|
|
کدخبر: ۱۴۶۷۰۱

اولین نشست کارگروه ویژه تدوین مقررات بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیران سازمان سرمایه گذاری وسازمان توسعه تجارت، اولین نشست کارگروه ویژه تدوین مقررات بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی برگزار شد.

در این نشست مشترک که با حضور مدیران کل، مشاوران و کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون سازمان توسعه و تجارت و مدیر کل ذیربط آن سازمان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تدوین سیاستها، چارچوب و مشوقهای مربوط بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با جهت گیری جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف گیری صادراتی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالفضل کوده ئی سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی در این نشست ابتدا گزارشی از وضعیت تجارت و سرمایه گذاری درکشور و ظرفیتها و چالشهای موجود، راهکارهای استفاده از ابزار تجارت خارجی برای ارتقای سرمایه گذاری خارجی به همراه پیشنهادات مربوطه ارائه کرد.

کوده ئی در ادامه افزود: تدوین برنامه مشخص، مدون و اتخاذ سیاستهای حمایتی منسجم و هماهنگ در حوزه جذب سرمایه گذاری با محوریت شناسائی اولویتهای مهم بخشهای صادرات محور، سیاستگذاری برای تشویق تبدیل تجارت به سرمایه گذاری، تدوین مشوقهای مناسب برای بخش های اولویت دار و همچنین حل و فصل موانع و مشکلات فراروی سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مرتبط بویژه بخشهای صنعت و معدن مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.

بر اساس بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلامی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طرق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تاکید دارد.

روسای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و سازمان توسعه تجارت از سوی وزیران دو وزارتخانه ذیربط بعنوان طرف های مسئول اجرایی نمودن بند ۱۰ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی معرفی شده اند و قرار است در نشست های آتی ابزارها، مکانیزم ها وشیوه های اجرایی این بند از سیاست ها شناسایی و به مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود.

ارسال نظر