|
|
کدخبر: ۱۴۶۷۸۱

معاون وزیر نفت با صدور حکمی پس از برکناری یکی از قدیمی ترین مدیران صنعت گاز کشور، حسن منتظر تربتی را به عنوان مدیر جدید برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فروکش کردن تب زمستانی مصرف گاز طبیعی، دور جدید تغییر مدیران صنعت گاز کشور آغاز شد.

بر این اساس اصغر سهیلی پور یکی از مدیران قدیمی صنعت گاز که نزدیک به یک دهه سکان هدایت مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران را بر عهده داشت از کار برکنار شد.

سهیلی پور چند هفته قبل هم از هیات مدیره شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران کنار گذاشته شده بود و عبدالحسین ثمری معاون مدیرعامل شرکت گاز جایگزین وی شده بود.

از این رو حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با صدور حکمی، حسن منظتر تربتی رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران را به عنوان مدیر جدید برنامه ریزی شرکت ملی گاز منصوب کرده است.

پیش بینی می شود به زودی معاون وزیر نفت در امور گاز با صدور احکام دیگری مدیران جدید شرکت انتقال گاز ایران، رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز و مدیر نظارت و هماهنگی بر تولید شرکت ملی گاز ایران هم جابه جا کند.

علاوه بر این، عراقی با صدور حکم دیگری اصغر سهیلی پور مدیر سابق برنامه ریزی شرکت گاز را به عنوان مشاور عالی معاون وزیرنفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی گاز مهمترین ماموریت های تربتی مدیر برنامه ریزی جدید شرکت گاز را تدوین برنامه جامع تولید و مصرف، روزآمد کردن برنامه های بلند مدت منابع و مصارف گاز، تدوین نقشه راه صنعت گاز و تدوین برنامه استراتژیک، اولویت بندی طرح های توسعه ای و تلاش برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تعیین کرده است.

ارسال نظر