|
|
کدخبر: ۱۴۶۹۷۸

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری از وضعیت گردشگران در فصل بهار امسال، از انجام ۶۳ میلیون سفر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از تعداد گردشگران در فصل بهار ۹۲ را منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح، در فصل بهار سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۳ میلیون سفر در کشور انجام گرفته است.

طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح های مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، برای بررسی های اقتصادی و تصمیم گیری مدیران و برنامه ریزان در حوزه گردشگری، به صورت فصلی در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری های کشور به اجرا درآمد.

در این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی در مورد ویژگی های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر(با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر(دیدار بستگان و آشنایان، گردش و تفریح، زیارت، درمان، آموزش و…)، نوع اقامتگاه گردشگران(منزل بستگان و آشنایان، اقامتگاه های عمومی، ویلا و آپارتمان اجاره ای، چادر و کمپ شخصی و…) هزینه های سفر و… جمع آوری شد.

منظور از سفر در طرح مزبور عبارت است از جا به جایی و ترک محیط معمول توسط یک فرد و بازگشت مجدد به آن و تنها در برگیرنده سفرهایی است که علاوه بر خارج شدن از محیط معمول زندگی فرد، مدت آن از یکسال کمتر بوده و با هدفی به جز انجام کار و دریافت دستمزد در محل مورد بازدید انجام شده باشد.

نتایج طرح در فصل بهار سال ۱۳۹۲ نشان می دهد حدود ۵۳ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۱۶۹۴۷۲۷ خانوار هستند حداقل یک سفر داشته اند. در مقابل حدود ۴۷ درصد یعنی ۱۰۵۳۲۲۷۳ خانوار در این فصل سفری نداشته اند.

تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار ۶۲۵۸۵۳۰۴ سفر بوده است. ۵۳ درصد ا ز سفرهای داخلی فصل بهار با اقامت شبانه و ۴۷ درصد بدون اقامت شبانه بوده است. بیشترین سفرهای با اقامت شبانه فصل بهار در سال ۱۳۹۲، با هدف دیدار دوستان و بستگان(۵۸ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح(۲۴ درصد) و زیارت(۱۱ درصد) انجام پذیرفته است.

سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۳ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۷ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است. در فصل بهار سال ۱۳۹۲،۴۳ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، ۲۴ درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۱۲ درصد با هدف درمان و ۹ درصد با هدف زیارت انجام شده است.

۱۲ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است. اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار سال ۱۳۹۲، منزل بستگان و آشنایان با ۷۳ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ۸ درصد وویلا و آپارتمان شخصی با ۶ درصد، اقامتگاه عمومی و چادر و کمپ شخصی هر یک با ۴ درصد، اقامتگاه سازمانی با ۳ درصد و سایر اقامتگاهها با ۲ درصد بوده است.

۱۰ شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور در بهار سال ۱۳۹۲، شامل مشهد، تهران، رشت، شیراز، اصفهان، قزوین، قم، ساری، کرمان و بندرانزلی بوده است که دارای بیشترین تعداد سفر بوده اند. توجه به این نکته ضروری است که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، در این شهرستان ها با هم متفاوت است.

عمده سفرها در شهرستان های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، قم و کرمان از نوع سفر های با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان های رشت، قزوین، ساری، و بندرانزلی از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.

ارسال نظر