|
|
کدخبر: ۱۴۷۰۴۶

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی:

خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۳۸، قانون برنامه پنجم توسعه، بخش ملکی تأمین اجتماعی از تجمیع صندوق های بیمه ای مستثنی شده است، از این رو تا زمانی که همگان تحت پوشش قرار نگرفتند، بحثادغام مطرح نمی شود.

به گزارش گروه سلامتخبرگزاری تسنیم، علی حیدری با اشاره به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۳۸، قانون برنامه پنجم توسعه، بخش ملکی تأمین اجتماعی از تجمیع صندوق های بیمه ای مستثنی شده است، اظهار داشت: دارایی ها، تعهدات، منابع انسانی و مالی و اعتباری سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۳۸ از این امر مستثنی هستند و حق بیمه سهم درمان یکی از مصادیق بارز منابع مالی و اعتباری است. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه سهم بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند.

حیدری اظهار داشت: قانونگذار در ترتیبات مربوط به حق بیمه نیز صرفاً به مشمولان تأمین اجتماعی و مطابق به قانون اشاره کرده است، بنابراین درمان سازمان تأمین اجتماعی در ۴ بخش از ماده ۳۸، مشمول این قانون نمی شود.

وی گفت: حوزه درمان تأمین اجتماعی مطابق قانون مصوب سال ۱۳۵۴ از جنس درمانی که در ارتباط با شاغلان بخش دولتی، خصوصی و بیمه های خصوصی در بخش بیمه های تکمیلی است، مستثنی است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در قانون مصوب سال ۵۴ تأمین اجتماعی، بحثبیماری، حادثه، اروتز و پروتز و حوادثبه عنوان تعهدات سازمان مطرح شده است.

وی افزود: طبق این قانون چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نتواند در محل بیمه شده فردی را درمان کند، باید فرد را به شهر دیگری با امکانات درمانی مجهز انتقال و هزینه سفر را نیز بپردازد.این امر مهم در هیچکدام از پکیج های درمانی که در سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی یا حتی بیمه تکمیلی ارائه می شود، وجود ندارد.

حیدری افزود:در قانون تأمین اجتماعی تکلیف شده حتی فردی که بیمه بیکاری دریافت می کند، باید از خدمات درمانی بهره مند شود و این نیز در سایر بیمه ها وجود ندارد.بر این اساس بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از جنسی نیست که قابل ادغام باشد و نوع درمان، منبع و خدمات و تعهداتش متفاوت است.

وی با بیان اینکه ۱۶ صندوق بیمه گر کشور دوجانبه هستند، افزود: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی سه جانبه است و مدیریت درآمد و هزینه هایش را خود تقبل می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی، حیدری گفت: ۳ بخش درمان، بیمه و سرمایه گذاری با هم افزایی و یکپارچگی که دارند منابعی را شکل می دهند که صرف مصارف می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، فراگیری امر مهمی است از این رو تا زمانی که همگان تحت پوشش قرار نگرفتند، بحثادغام مطرح نمی شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر