|
|
کدخبر: ۱۴۷۸۴۷

در ایام اجرای طرح نوروزی

خبرگزاری تسنیم: مرکز مدیریت راههای کشور در اطلاعیه ای آخرین وضعیت راهها، محدودیتها و انسدادها را در ایام اجرای طرح نوروزی اعلام کرد.

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، براساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها، بزرگراهها و محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع خواهد بود.
بنابراین گزارش درتمام محورهای برون شهری که درایام نوروز ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می­شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

متن کامل اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور به شرح زیر است:
الف – کلیات:
۱ - عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها، بزرگراهها و محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع خواهد بود.
۲ - درتمامی محورهای برون شهری که درایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می­گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می­شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

ب - عملیات اجرایی:

۱ - محور کرج - چالوس:
۱-۱ - تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج - چالوس وبالعکس ممنوع می باشد.
۱-۲ - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۲۱:۰۰ روز پنجشنبه الی ۹:۰۰ روز جمعه مورخ ۱/۱ / ۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۲۹/۱۲ / ۹۲ الی ساعت ۹:۰۰روز جمعه ۱/۱ / ۹۳ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
۱-۳ - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت۰۰:۲۰ روز جمعه مورخ ۱/۱ / ۹۳ الی ساعت ۰۸:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۲/۱ / ۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۱/۱ / ۹۳ الی ساعت ۰۰:۰۸ روز شنبه ۲/۱ / ۹۳ از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
۱-۴ - تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای ۴،۸، ۱۳،۱۴، ۱۵ و ۱۶/۱ / ۹۳ الی ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد، از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز های بعد، از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.
۱-۵ - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز ۱۲/۱ / ۹۳ ازمیدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع می ­باشد.

۲ - محور هراز:
۲-۱ - تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.
۲-۲ - تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز سه شنبه مورخ ۵/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۰۶:۰۰ روز پنج­شنبه مورخ ۷/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹/۱ / ۹۳ و از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۶/۱ / ۱۳۹۳ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع می­باشد.
۲-۳ - تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳:۰۰روزهای ۴ و۸ و۱۴و۱۵/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روزهای بعد، از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روزهای فوق الی ۰۱:۰۰ بامداد روزهای بعد، از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

۳ - محور فیروزکوه:
۳-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۹۲ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز سه شنبه مورخ ۵/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۰۶:۰۰ روزپنج­شنبه ۷/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روزشنبه مورخ ۰۹/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱ / ۹۳ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهرروز شنبه ۱۶/۱ / ۹۳ ازتهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می ­باشد.

۴ - محور قدیم قزوین – رشت:
۴-۱ - ترددانواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه­شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۹۲ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز سه­شنبه مورخ ۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج­شنبه ۷/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۰۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۹/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱ / ۹۳ الی ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۶/۱ / ۹۳ از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع می­باشد.

۵ - محور قدیم ساوه – همدان:
۵-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه­شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۹۲ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز سه­شنبه مورخ ۵/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج­شنبه مورخ ۷/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹/۱ / ۱۳۹۳ و از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱ / ۹۳ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۶/۱ / ۹۳ از ساوه تا سه راهی دخان وبالعکس ممنوع می ­باشد.

۶ - محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل– سراب، خلخال به اسالم و بالعکس:
۶-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۱،۱۲، ۱۳،۱۴ و ۱۵/۱ / ۹۳ در محورهای فوق ممنوع می­باشد.

۷ - محور اردبیل – سرچم و بالعکس:
۷-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ بامداد الی ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹/۱۲ / ۹۲ و همچنین روزهای ۱،۱۲، ۱۳،۱۴و ۱۵/۱ / ۹۳ در محور فوق ممنوع می­ باشد.

۸ - محورهای مشهد – قوچان، مشهد– نیشابور و سبزوار و بالعکس:
۸-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷۰۰ بامداد الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و روزهای ۱،۱۲، ۱۳،۱۴و۱۵/۱ / ۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر روز ۱۶/۱ / ۱۳۹۳ درمحورهای فوق ممنوع می باشد.

۹ - محور چمن بید – بجنورد– شیروان و بالعکس:
۹-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ الی ساعت ۲۴:۰۰روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و روزهای ۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر روز ۱۶/۱ / ۹۳ در محورهای فوق ممنوع می­ باشد.

۱۰ - محورهای بانه – سقز - سنندج و مریوان– سنندج و بالعکس:
۱۰-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و همچنین روزهای ۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محورهای فوق ممنوع می ­باشد.

۱۱ - محور یزد – طبس و بالعکس:
۱۱-۱ – تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۲ / ۹۲ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۴/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین ازساعت ۰۷:۰۰ روز دوشنبه ۱۱/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محور فوق ممنوع میباشد.

۱۲ - محورگلوگاه – گرگان - جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس:
۱۲-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و ۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر روز ۱۶/۱ / ۹۳ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

۱۳ - محورهای اصلی استان بوشهر:
۱۳-۱ - تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه­شنبه ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز سه­شنبه ۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه­شنبه ۱۲/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد.

۱۴ - محورهای اصلی استان اصفهان:
۱۴-۱ - تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه­شنبه ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز سه­شنبه ۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه­شنبه ۱۲/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع می باشد.
۱۴-۲ - عبور مرور وسایل نقلیه سنگین خالی و با انواع کالا به غیر از حاملین مواد سوختی وفاسدشدنی در محورهای شریانی زیر از ساعت ۰۷:۰۰ بامداد مورخ ۲۸/۱۲ / ۹۲ لغایت ۲۲:۰۰ مورخ ۴/۱ / ۹۳ واز ساعت ۰۷۰۰ بامداد مورخ ۱۱/۱ / ۹۳ لغایت ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۱۵/۱ / ۹۳ ممنوع میباشد واز ساعت ۲۲:۰۰ لغایت ۰۷:۰۰ بامداد روز بعد درروزهای مذکور تردد این گونه وسایل مجاز است.
*دلیجان - میمه – اصفهان - شهرضا – آباده* آزادراه کنارگذر غربی اصفهان(شهید کاظمی) * اصفهان - نایین - انارک - خور– طبس* اصفهان - کمربندی خمینی شهر – نجف آباد - داران - الیگودرز* کاشان - اردستان - نایین۱۴* آزادراه معلم - آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان - قم* شهرضا - سمیرم - یاسوج* اصفهان - زرین شهر - شهرکرد(تونل رخ) * پلیس راه– مبارکه – شهرضا* تیران - سامان * فولادشهر – نجف آباد * اصفهان - اردستان * دامنه – خوانسار –گلپایگان - خمین * محور پلیس راه(اصفهان - شیراز) - مبارکه - مجلسی - بروجن.

۱۵ - محورهای گچساران – بهبهان، گچساران– نورآباد و یاسوج– بابامیدان و بالعکس:
۱۵-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و همچنین روزهای ۱ و ۱۲و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محورهای فوق ممنوع می­ باشد.

۱۶ - محورهای سلفچگان - قم، جاده قدیم کاشان – قم و جاده قدیم تهران–قم:
۱۶-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰روزهای ۴ و ۵ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

۱۷ - محور بندرعباس - سیرجان و بالعکس:
۱۷-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۲۷ و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و همچنین روزهای ۱و۱۲و۱۳ و ۱۴ و۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محور فوق ممنوع می باشد.

۱۸ - محور سیرجان –بافت:
۱۸-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۱۲و۱۳ و ۱۴ و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محور فوق ممنوع است.

۱۹ - محور ایذه –شهرکرد و بالعکس:
۱۹-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰روزهای ۲۶و ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و همچنین روزهای ۱و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۲و۱۳و ۱۴و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ در محور فوق ممنوع می باشد.

۲۰ - محورهای زابل– زاهدان، زاهدان – نهبندان، زاهدان – خاش:
۲۰-۱ - تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ و همچنین روزهای ۱و ۷ و ۸ و ۱۴و ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ از محورهای فوق ممنوع می باشد.
۲۰-۲ - تردد انواع تریلر و کامیون به غیر از حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۵:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱ / ۹۳ از کلیه محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان ممنوع می باشد.

۲۱ - محدودیتهای جابجائی محمولات ترافیکی:
۲۱-۱ - جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور از روزسه­شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ تا پایان روز سه­شنبه مورخ ۵/۱ / ۱۳۹۳و همچنین از روز سه­شنبه مورخ ۱۲/۱ / ۱۳۹۳ تا پایان روز جمعه مورخ ۱۵/۱ / ۱۳۹۳ ممنوع میباشد، شایان ذکر است برای روزهای ۶و۷و۹و۱۰و۱۱/۱ / ۹۳ صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی، حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.

۲۲- محورهایی که ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه باربری در آنها صورت می­ گیرد، رفت وآمد وسایل نقلیه مذکور از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد در این گونه محورها مجاز می­ باشد، مگر اینکه به علت معاذیر فنی و ترافیکی و با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان امکان تردد وسایل نقلیه باری در یک محور و یا محورهایی موقتاً مقدور نباشد.

۲۳- ورود کلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از روز سه­شنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ تا ساعت ۰۷:۰۰ روز سه­شنبه ۵/۱ / ۱۳۹۳ و همچنین از ساعت ۰۱:۰۰ روز ۱۲/۱ / ۱۳۹۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵/۱ / ۹۳ ممنوع می­باشد. مضافاً به اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۳ صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف ۲ بند الف - کلیات(درصفحه یک) و ردیف ۲۲ مستثنی می ­باشند.

انتهای پیام / /

ارسال نظر