|
|
کدخبر: ۱۴۸۶۶۵

تسنیم بررسی می کند / تکالیف دولت در سال ۹۳ - ۳

خبرگزاری تسنیم: وزارت نفت موظف شد، در سال ۹۳ تا سقف ۲۱۵۰۰ میلیارد ریال صرفاً برای احداثتأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در سال ۹۳ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی(۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف ۲۱۵۰۰ میلیارد ریال صرفاً برای احداثتأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.
۱ - هفت هزار میلیارد ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها به شرح زیر هزینه می شود:
۱-۱ - سه هزار میلیارد ریال برای تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
۲-۱ - ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای طرح سرانه مدارس
۳-۱ - ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی روستاها
۴-۱ - ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها
۵-۱ - ۲۰۰ میلیارد ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) آن صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای عشایری استان ها شود.
۶-۱ - ۶۰۰ میلیارد ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار
۲ - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

انتهای پیام /

ارسال نظر