|
|
کدخبر: ۱۵۱۰۹۲

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شورای شهر از بدو شکل گیری اش در انجام وظیفه نظارتی خود موفق نبوده است چراکه نوعی مقاومت در بدنه شهرداری وجود دارد.

احمد حکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیمبه یکی از اقدامات شورای شهر تهران در ۶ ماه نخست فعالیتش اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب برنامه پنج ساله شهر تهران یکی از مهمترین اقداماتی بود که در ماه های نخست فعالیت شورای شهر در دوره چهارم انجام شد. در سال جاری باید برای اجرای درست این برنامه و سایر مصوبات از بعد نظارتی شورای شهر به خوبی استفاده کرد.

وی ادامه داد: به طور کلی شورای شهر از بدو شکل گیری اش در انجام وظیفه نظارتی خود موفق نبوده است دلیل این امر نیز این است که نوعی مقاومت در بدنه شهرداری وجود دارد که البته این مسئله تنها مختص شهرداری تهران نیست و شامل سایر شهرداری ها و برخی دستگاه های اجرایی کشور نیز می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: شوراها عمدتاً به لحاظ اجرایی و ساختار تحت الشعاع سیستم شهرداری ها قرار گرفته اند و به نوعی به آنها وابسته شده اند در حالی که ساختار شورای شهرها باید کاملا مستقل شود این در حالی است که شوراها به نوعی گرفتار مسائل روزمره شده اند و به برخی مسائل اصلی آنطور که باید پرداخته نمی شود.

وی افزود: به عقیده بنده باید به جای اینکه هر روز انواع طرح ها و لوایح مختلف بر سر شورا آوار شود باید به اینکه چه میزان از مصوبات قبلی اجرایی شده و خروجی آنها چه بوده است، بپردازیم بنابراین باید تعیین مصوبات در شورای شهر را کاهش دهیم و به سمت ارزیابی مصوبات قبلی برویم و با کاستن از حجم انبوه طرح ها و لوایح به افزایش و بررسی کیفیت آنها توجه کنیم.

حکیمی پور با بیان اینکه شورای شهر باید در سال جاری هم و غم خود را بر اجرای بهتر امر نظارتی بگذارد، خاطرنشان کرد: در دیدار اعضای شورای شهر با مقام معظم رهبری دغدغه هایی در حوزه مدیریت شهری مطرح شد که باید به سمت عملیاتی کردن رفع این دغدغه ها باشیم.

انتهای پیام /

ارسال نظر