|
|
کدخبر: ۱۵۶۰۱۲

رئیس صندوق بین المللی پول:

خبرگزاری تسنیم: رئیس صندوق بین المللی پول روند شرایط اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوار کننده دانست و اظهار امیدواری کرد ادامه سیاست های موجود بتواند تحولات اقتصادی مفید و عمده ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد.

در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی در مورد وضعیت اقتصاد کشور و دستاوردهای اقتصادی دولت جدید در سال۹۲ در زمینه حل مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و بهبود شرایط اشتغال ارائه داد.
موضوع بحثکنترل نقدینگی تحت شرایط موجود همراه با هدف خروج از رکود و تصمیم اتخاذ شده در مورد نحوه تکمیل مسکن مهر و سیاستهای حاکم بر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ازجمله مطالبی بود که مشروحا " با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد دستاوردها، منجمله انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی به ویژه نوع نگاه ریاست محترم جمهور مورد بحثقرار گرفت.
رئیس صندوق بین المللی پول موفقیت های حاصله را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد و بنابر تجربیات صندوق، اظهار امیدواری کرد که ادامه سیاست های موجود می تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
در پایان این دیدار رئیس کل بانک مرکزی از ایشان خواست تا با استفاده از تجارب صندوق بین المللی پول نسبت به برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای در تهران و ادامه ارائه کمک های فنی به منظور ارتقا نظام مالی در ایران و کشورهای منطقه اقدام نماید و خانم لاگارد مدیر عامل صندوق بین المللی پول برای برگزاری دوره آموزشی و انتقال تجارب صندوق، قول مساعد دادند.

انتهای پیام / /

ارسال نظر