|
|
کدخبر: ۱۵۶۰۵۱

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گفت وگو با تسنیم خبر داد:

خبرگزاری تسنیم: معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به توسعه مشارکت در بخش استثنایی گفت: توسعه مراکز غیردولتی استثنایی نیز مدنظر است که این موضوع در دو حوزه مدارس غیردولتی و مراکز توان بخشی غیردولتی پیگیری می شود.

اسماعیل برقی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیمبا اشاره به اولویت های سال ۹۳ در حوزه آموزش کودکان استثنایی اظهار داشت: یکی از سیاست های مدیریتی وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت است به گونه ای که موانعی که در مسیر توسعه مراکز غیردولتی است باید به سرعت برطرف شود.

وی افزود: البته این مشارکت ابعاد مختلفی دارد مثلاً مشارکت معلمان در اداره مدرسه، مشارکت اولیاء و دانش آموزان و مشارکت در تأسیس و اداره مراکز غیردولتی. طبیعتاً توسعه مراکز غیردولتی استثنایی نیز مدنظر است و ما از ایجاد و گسترش مراکز غیردولتی استثنایی استقبال می کنیم البته این مراکز در آموزش و پرورش استثنایی در دو حوزه پیگیری می شود یکی مدرسه غیر دولتی استثنایی و دیگر مرکز غیر دولتی آموزش و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری که سازمان برای توسعه این مراکز با همکاری سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی برنامه هایی را در دست اجرا دارد.

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درخصوص مناسب سازی برای دانش آموزان استثنایی در۳ محور سازگاری، انطباق و اصلاح و اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: مناسب سازی در سه محوری که به آن اشاره شد در ارتباط با مواد و محتوای درسی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی پیگیری می شود و هر سال محتوا مبتنی بر معلولیت دانش آموزان مناسب سازی می شود.

برقی بیان کرد: در مورد مناسب سازی فضاهای آموزش و پرورش عادی برای دانش آموزان تلفیقی – فراگیر نیز لازم به ذکر است که ضوابط مناسب سازی فضاهای آموزشی مدارس مشمول آموزش تلفیقی – فراگیر توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با همکاری معاونت فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تنظیم و طی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش تلفیقی – فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه جهت اجراء به استان ها ابلاغ شده است.

انتهای پیام /

ارسال نظر