|
|
کدخبر: ۱۵۹۱۷۰

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران از ساخت ۲۳۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در کشور خبر داد و گفت: هدف بلندمدت در این بخش، ساخت ۵۰۰ هزار هکتار شبکه اصلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سلماسی گفت: طی سال های ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۲، در مجموع ۲۳۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در کشور ساخته شده است. هدف بلندمدت در این بخش ساخت حدود ۵۰۰ هزار هکتار شبکه اصلی و یک میلیون هکتار شبکه فرعی است و در کوتاه مدت نیز به دنبال ساخت حدود ۱۳۴ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی از محل اعتبار فاینانس هستیم.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: در سه سال نخست برنامه پنجم توسعه کشور، ۱۹۸ هزار هکتار شبکه اصلی و ۳۹ هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در کشور ساخته شده است.

وی هدف از این اقدام را توسعه احداثشبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی با لحاظ مدیریت بهره برداری و نگهداری سازه ای و غیرسازه ای سامانه به انضمام توسعه مدیریت مشارکتی آب بران دانست.

سلماسی درباره ضرورت های این اقدام گفت: تکمیل سامانه آبیاری از شبکه اصلی(انتقال و توزیع) تا شبکه فرعی ورودی به مزرعه برای بهبود بازده آبیاری، جلوگیری از تلفات ناشی از نفوذ، تبخیر از سطح و خودکفایی در تولید محصول های مهم و راهبردی و ایجاد اشتغال؛ از ضرورت های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور است.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره دستاوردهای ملموس این اقدام بیان داشت: ایجاد عمران و آبادانی، توسعه و رونق کشاورزی، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، جلوگیری از مهاجرت روستائیان، ایجاد حدود ۱۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم و ۱۰۰ هزار شغل به صورت غیرمستقیم و افزایش عملکرد محصول به میزان تقریبی دو برابر در هکتار، از جمله دستاوردهای ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور است.

وی در ادامه درباره برنامه شاخص دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مدیریت منابع آب ایران در دو سال آینده گفت: تحقق برنامه استفاده از اعتبار فاینانس در سطح ۱۳۴ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، برنامه شاخص این دفتر است.

سلماسی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، برای حدود ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای ۵۰ هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم، شغل ایجاد می شود. صرفه جویی حدود ۱۰ درصد در مصرف آب شبکه در سال و افزایش عملکرد محصول به میزان تقریبی دو برابر در هکتار، از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود.

ارسال نظر