|
|
کدخبر: ۱۵۹۲۰۰

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش در گفت وگو با تسنیم خبر داد:

خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: بومی گزینی به عنوان یک سیاست در استان های مختلف کشور اعمال می شود تا از این طریق ماندگاری نیروها افزایش یافته و درخواست نقل و انتقال کم شود.

خسرو نظری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیمدر رابطه با سیاست بومی گزینی در آموزش و پرورش اظهار داشت: یکی از سیاست ها که در سال های گذشته انجام می شد بحثبومی گزینی در مراکز تربیت معلم بود که این سیاست چند سالی کنار گذاشته شده است.

وی افزود: عدم اعمال سیاست بومی گزینی باعثشد تا ماندگاری نیروی انسانی در استان ها کم و تحرک زیاد شود. وزیر آموزش و پرورش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان سیاست جدیدی را بر مبنای پذیرش دانشجو بر اساس بومی گزینی مدنظر دارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بر اساس طرح بومی گزینی، استان ها تعریفی از بوم خواهند داشت، گفت: بر این اساس استان های مختلف یک منطقه را به عنوان بوم انتخاب کرده و سطح پذیرش را برای آن منطقه تعریف می کنیم که مناطق همجوار و استان هایی که در کنار هم هستند را در برمی گیرد.

نظری ادامه داد: دانشجویان بر اساس ظرفیت های موجود در بوم ها پذیرش می شوند و در همان منظقه نیز به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند به گونه ای که در یک بوم، دانشجویان همان بوم پذیرش شده و بعد از اتمام تحصیل، استخدام می شوند و از این طریق ماندگاری نیروی انسانی در استان ها بیشتر شده و درخواست نقل و انتقالات کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان ظرفیتی را بر مبنای پردیس ها اعلام می کند، گفت: ظرفیت ها در هر بوم بر اساس رشته هایی که دانشگاه می تواند دانشجو پذیرش کند، مشخص می شود و بر مبنای این ظرفیت ها پذیرش دانشجو و توزیع آنها در بوم ها اتفاق می افتد. یک بوم شامل یک استان و چند شهرستان می شود که دانشجویان همان منطقه صرفا مورد پذیرش قرار می گیرند.

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش افزود: با اعمال سیاست بومی گزینی دیگر شاهد معضل نقل و انتقالات، مازاد نیرو و کمبود نیرو در مناطق مختلف کشور نخواهیم بود.

ارسال نظر