|
|
کدخبر: ۱۵۹۵۰۹

روایت های این مجله از بازگشت حضرت امام(ره) به ایران، انقلاب در روستا و زندگینامة امام موسی صدر بخش های خواندنی این نشریه هستند.

گروه فرهنگی مشرق- اولین شماره نشریة روایت؛ فصلنامة جدید اصولگرایی با مناظرة خواندنی حسین کچوئیان استاد فرهیخته و اصولگرای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سید جواد طباطبائی چهرة معروف روشنفکری کار خود را آغاز کرد.در سر مقاله این نشریه دکتر «سعید زیباکلام»، استاد فلسفه دانشگاه تهران با طرح اهمیت تعادل عقل و وحی مشی عمومی این نشریه را ترسیم می نماید. روایت های این مجله از بازگشت حضرت امام(ره) به ایران، انقلاب در روستا و زندگینامة امام موسی صدر بخش های خواندنی این نشریه هستند. «روایت» نشریه ای با دغدغه های فکری و ارزشی، حرفه ای و جذاب و متوجه گره های اصلی فکری و فرهنگی در حوزة روایت و ادبیات غیر داستانی انقلاب است. این نشریه با حمایت «کانون فرهنگ، ادب و اندیشه دانشگاه»(کفا) روانه بازار مطبوعات گردیده است.

ارسال نظر

پربیننده ترین