|
|
کدخبر: ۱۶۰۶۰۷

امام رضا(ع) وحشتناک ترین حالتی را که آدمی دارد، با استناد به قرآن کریم سه موقع می دانند؛ نخستین آن ها زمانی است که انسان از شکم مادر بیرون می آید و دنیا را می بیند.

گروه فرهنگی مشرقبه نقل از وبگاه بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، امام علی بن موسی الرضا(ع) از لحاظ علمی منزلت بالایی داشت و از بیست و چند سالگی در مدینه به فتوا می نشست(ذهبی، ۱۴۰۹ – ۱۴۰۱ق، ج۹، ص ۳۸۸-۳۸۷). آن حضرت در حرم پیامبر(ص) می نشست و هرگاه کسی از علمای مدینه در مسئله ای در می ماند، همگی به امام اشاره می کردند و مسائل خود را از ایشان می پرسیدند و امام هم به آن ها پاسخ می گفت(طبرسی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۴). امام رضا(ع) در هر شهری از مدینه تا مرو که اقامت می کرد، مردم پیش او می رفتند و درباره مسایل دینی خود سؤال می کردند(ابن بابویه، ۱۴۰۴ ق، ج۲، ص۱۹۶).

امام رضا(ع) پیوسته با قرآن مأنوس بود، آن را به دقت می خواند و در آیات آن تدبر می کرد و می اندیشید که درباره چه چیز و در چه وقت نازل شده است. گفتار، پاسخ و مثال های آن حضرت همه برگرفته از قرآن کریم بود(ابن بابویه، ۱۴۰۴ ق، ج۲، ص۱۹۳).

در ادامه به نمونه ای از این روایات اشاره می شود:

وحشتناک ترین حالتی که آدمی دارد سه موقع است: روزی که متولد می شود و از شکم مادر بیرون می آید و دنیا را می بیند، روزی که می میرد و آخرت و اهل آن را می بیند و روزی که مبعوثمی شود و احکامی را مشاهده می کند که در سرای دنیا ندیده است و به درستی که خداوند عزّوجل در این سه موقع بر یحیی(ع) سلام فرستاده و ترس او را ایمنی بخشیده است و فرمود: «و سلام علیه یوم وُلد و یوم یَموت و یوم یُبعثحیّاً»[مریم، ۱۵] نیز در این سه موقع بر خویش سلام کرده است و فرمود: «والسلام علی یوم وُلدت و یوم اَموت و یوم اُبعثحیّاً»[مریم، ۳۳](ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۷؛ مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۶، ص۱۵۸)

منبع: مجموعه تفسیری امام رضا(ع)، چاپ اول ۱۳۹۲، انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)

ارسال نظر