|
|
کدخبر: ۱۶۰۸۷۶

تعرفه جدید بانک فیلمنامه خانه سینما برای اعضا، مراجعان غیر عضو و دانشجویان اعلام شد.

گروه فرهنگی مشرق- براساس این گزارش، برابر اعلام بانک فیلمنامه خانه سینما تعرفه جدید ثبت فیلمنامه در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است.برای اعضای خانه سینما:

ثبت طرح مبلغ ۱۵/۰۰۰ تومان

ثبت فیلمنامه مبلغ ۱۰/۰۰۰ تومانبرای مراجعان غیر عضو:

ثبت طرح مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان

ثبت فیلمنامه مبلغ ۱۵/۰۰۰ تومانبرای دانشجویان به شرط ارائه کارت دانشجویی معتبر:

ثبت طرح مبلغ ۲۵/۰۰۰ تومان

ثبت فیلمنامه مبلغ ۷/۵۰۰ تومان

ارسال نظر