|
|
کدخبر: ۱۶۱۰۲۱

طی حکمی از سوی ربیعی؛

خبرگزاری تسنیم: باحکم ربیعی معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی منصوب شد.

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی وزارت تعاون, کار و رفاه علی ربیعی وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی طی حکمی " ملک محمد نجفی " را به سمت معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی منصوب کرد.

دراین حکم آمده است:
جناب آقای " ملک محمد نجفی " نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت " معاون توسعه مدیریت ومنابع " منصوب می شوید.

همچنین دراین حکم اشاره شده است: باعنایت به نقش موثروکارسازوزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی دررسیدن به اهداف سند چشم اندازبیست ساله، برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری وقوانین ومقررات مالی محاسباتی عمومی انتظار می رود با جدیت، تلاش، هماهنگی و هم فکری با حوزه های مختلف بتوانید دراجرای برنامه ها و سیاست های کاری وزارتخانه دردولت تدبیر وامید با اولویت موارد ذیل را پیگیری نمائید:

*سیاست گذاری وبرنامه ریزی درخصوص تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی به منظورنظام جامع مدیریت منابع انسانی به منظور استقرارنظام های انگیزشی کارکنان، نظام انتصاب وشایسته سالاری و ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی
*سیاست گذاری درزمینه افزایش کیفیت و کمیت خدمت رسانی به کارکنان وارباب رجوع
*استقرارنظام جامع رفاه کارکنان
*تدوین برنامه جامع مربوط به اصلاح ساختار نظام پرداخت با رعایت عدالت
*استقرارنظام مدیریت هزینه و درآمد به منظوررعایت صرفه جویی درمصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات
* برنامه ریزی به منظور شفاف سازی شیوه های هدایت ونظارت براجرا درزمینه های مالی، پشتیبانی و اداری
*ایجاد بسترمناسب درخصوص توانمند سازی سرمایه انسانی
*مطالعه وارائه پیشنهاد درخصوص استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی وتوزیع عادلانه منابع و تجهیزات
*ایجاد هماهنگی وتعامل با سازمان های وابسته درخصوص مدیریت منابع انسانی
درپایان این حکم آمده است توفیق جنابعالی رادرانجام وظایفی که به عهده دارید از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.

انتهای پیام /

ارسال نظر