|
|
کدخبر: ۱۶۷۲۵۲

بانک مرکزی با بانک ها چگونه برخورد می کند؛

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک ها با بیان اینکه تمامی مدیران بانکی برای اجرای نرخ های سود جدید در چارچوب های تعیین شده قول داده اند، گفت: در صورت عدم رعایت نرخ ها، بانک مرکزی با متخلفین برخورد می کند.

عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر در مورد ابلاغ جدول نرخ سود سپرده های جدید بانکی که مورد توافق بانک های دولتی و خصوصی قرار گرفته است، در مورد سازوکار اجرای نرخ ها گفت: تمامی مدیران بانکی برای اجرای این نرخ ها در چارچوب های تعیین شده قول داده اند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران بانک ها با اشاره به اینکه بانک مرکزی با متخلفین از نرخ سود بانکی تعیین شده برخورد خواهد کرد، افزود: بانک مرکزی با نرخ های جدید هیچگونه مخالفتی نداشت و بنابراین بر اجرای این نرخ ها تاکید کرد.

وی اجرای جدول نرخ سود های جدید را باعثانضباط بخشی به سپرده های بانکی دانست و تصریح کرد: این دستورالعمل شامل سپرده های قبلی که مردم در بانکها سپرده گذاری کرده اند، نمی شود.

همتی، نرخ سود سپرده های کمتر از ۳ ماه را کمتر از ۱۰ درصد، بین ۳ تا ۶ ماه را ۱۴ درصد، ۶ تا ۹ ماه را ۱۶ درصد، ۹ تا یکسال را ۱۸ درصد و ۱۸ تا یکسال را حداکثر ۲۲ درصد اعلام کرد.

ارسال نظر