|
|
کدخبر: ۱۶۷۲۹۷

خزانه دار کل کشور عملکرد بودجه سال ۹۲ را ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که از این رقم ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۸ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله اکرمی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها خواستار هماهنگی و همراهی سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها با خزانه داری شد و گفت: مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها همانند سال های گذشته، باجدیت ستاد تجهیز منابع را تشکیل و پیگیری نمایند.

خزانه دار کل کشور و معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد توجه جدی به تبصره های بودجه سال ۹۳ و ضوابط اجرایی آن را از دیگر انتظارات معاونت نظارت مالی و خزانه داری برشمرد و با اشاره به رقم ۲۱۰ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۲ کل کشور قبل از اصلاح تصریح کرد: این رقم بعد از اصلاح به ۱۷۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی عملکرد بودجه سال ۹۲ را ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که از این رقم ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی، ۸ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی، ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سایر درآمدهای بخش اول، ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهای بخش دوم می باشد.

خزانه دار کل کشور افزود: در قبال این دریافتها، وضعیت پرداختها نیز شامل ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری، ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تملک دارایی های مالی و هزار و هفتصد میلیارد تومان مربوط به سایر پرداختها می باشد.

اکرمی رقم بودجه کل کشور در سال ۹۳ را ۸۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در ادامه این نشست، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سؤالات مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در حوزه ذیربط پاسخ داد

ارسال نظر