|
|
کدخبر: ۱۶۹۱۲۸

خبرگزاری تسنیم: زنی در دادگاه خانواده مدعی شد که ۳ سال است شوهرش برای اینکه با او برای زندگی به ترکیه نرفته است، ناپدید شده و یقین دارد که شوهرش می خواهد با این کار او را تنبیه کند.

به گزارش خبرنگار حوادثخبرگزاری تسنیم، زنی ۲۰ ساله با مراجعه به دادگاه خانواده ونک دادخواست طلاق غیابی خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

وی با بیان اینکه شوهرم حدود ۳ سال است که من را رها کرده است، گفت: شوهرم با من صحبت کرد که برای زندگی و کار به ترکیه برویم ولی من قبول نکردم.

زن ادامه داد: به شوهرم گفتم که نمی توانم دوری خانواده ام را تحمل کنم. بنابراین باید در ایران بمانیم ولی سر این موضوع حدود یک سال نزاع داشتیم تا اینکه یک روز از خواب بیدار شدم و مشاهده کردم شوهرم تمام وسایل کمدش را تخلیه و من را رها کرده است.

وی افزود: از این ماجرا ۳ سال می گذرد و هنوز شوهرم برنگشته است، حتی تماس نیز با من نداشته است و من طی این مدت سختی های بسیاری کشیدم و سرکار رفتم تا دستم جلوی کسی دراز نباشد. من و شوهرم ۴ سال زندگی کردیم.

زن عنوان کرد: شوهرم همسایه ما بود و من به اصرار خانواده ام با او ازدواج کردم. می خواهم هرچه زودتر از شوهرم جدا شوم یا او برگردد. شوهرم بدون اینکه به زندگی مشترکمان فکر کند مرا رها کرد و مطمئن هستم که اکنون پشیمان است ولی دیگر تحمل من تمام شده است و از بلاتکلیفی خسته شدم.

وی ادامه داد: شوهرم در طول زندگی یک بار هم با من دعوا نکرد به غیر از موضوع زندگی در ترکیه که دعوایمان یک سال طول کشید. بنابراین این را نمی دانم که شوهرم چگونه از زندگی مشترکمان گذشت و مرا به راحتی رها کرد!

زن عنوان کرد: یقین دارم که شوهرم می خواهد مرا تنبیه کند و به این دلیل ناپدید شده است.

قاضی پرونده بعد از چند دقیقه سکوت، از زن خواست جلسه بعد با حضور شهود آماده و مدارک لازم را نیز با خود بیاورد، بنابراین رسیدگی به پرونده به جلسه بعد موکول شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر