|
|
کدخبر: ۱۶۹۲۱۸

رئیس کمیته بهره وری و دستمزد وزارت کار در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: بهره وری گنجینه پنهان کسب و کار در ایران است که بر اساس مطالعات رتبه ایران به لحاظ شاخص اقتصاد دانش محور در جایگاه نازلی قرار دارد و این امر تا جایی اهمیت دارد که می تواند تاثیر مستقیمی بر سطح بهره وری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بهره وری به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن و در تعریف اقتصادی بهره وری عبارت است از نسبت ستاده(کالا یا خدمات یا مجموعه ای از کالاها و خدمات) به داده ها(عامل یا عوامل تولید) با رعایت دو ویژگی و نماگر اثر بخشی و کارایی. در این میان بهره وری نیروی کار نیز به معنی حداکثر استفاده از توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمانی با کمترین زمان و حداقل هزینه ضمن حفظ و ارتقا رضایت آنان است. از آنجا که این موضوع حائز اهمیت است، گفتگویی را با فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران و رئیس کمیته بهره وری و دستمزد وزارت کار داشته ایم که در زیر می خوانید.

*فرهنگ و سلامت کار و بهره وری نیروی انسانی

توفیقی با تاکید بر اینکه ارتقای فرهنگ کار از ضروریات اساسی افزایش بهره وری و توانمندسازی کارکنان است گفت: یکی از چالش های مهم سازمان ها در هزاره سوم، رقابت بر سر تحصیل دارائی های گرانقیمت است. در این میان آنچه که بیش از سایر منابع اهمیت دارد منابع انسانی است. به همین دلیل است که سازمان های پیشرو تلاش همه جانبه ای را برای کسب مزیت رقابتی در توانمندسازی کارکنان معطوف می نمایند.

وی با بیان اینکه از جمله ویژگی های عمده سازمان بهره ور، داشتن نیروهای کارامد و اثربخش است اظهار کرد: سازمان بهره وربا ایجاد ارزش افزوده جایگاه خود را در عرضه رقابت تثبیت می کند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: ارتقاء فرهنگ کار از ضروریات اساسی افزایش بهره وری و توانمندسازی کارکنان به شمار می رود. به همین علت مدیریت منابع انسانی افراد را بزرگترین سرمایه های شرکت ها و سازمان ها می دانند. فرهنگ کار وقتی ساختارها و فرایندهای بنیادین را شکل می دهد که افراد با دیدگاهی مشترک مجموعه سازمان را در جاده تکامل به پیش برند.

توفیقی با بیان اینکه فرهنگ کار ترکیبی از دو مفهوم فرهنگ و کار است افزود: هنگامی که سخن از فرهنگ به میان می آید مراد روش یا چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است. چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص ریشه در باورها و اعتقادات، دانش و معلومات و در مجموع پذیرفته شده های مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد.

* فرهنگ کار مجموعه ارزش ها و باورهاست

وی بیان کرد: فرهنگ کار مجموعه ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیتهای معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده است وفرهنگ کار مطلوب، مجموعه عواملی است که نیروی کار را به سمت انجام صحیح کار سوق می دهد و در او ایجاد انگیزه و تمایل می کند. به این معنی که نیروی کار با این نوع باور از تمام توان خود در جهت عملکرد مثبت استفاده می نماید. درواقع در محیط کار رابطه بین عوامل درونی اعم از نیروی کار، ابزار، تجهیزات و مدیر از طریق فرهنگ کار ممکن است.

رئیس کمیته بهره وری و دستمزد وزارت کاربا تاکید بر اینکه بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است گفت: امروزه بهره وری به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه ی اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: بهره وری یکی از موضوع های اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیتهای گوناگون بشری، سابقه ی چند صد ساله دارد و اهمیت آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. بدون شک در میان سرمایه های موجود، نیروی انسانی جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه ی اقشار جامعه است تاکیدر کرد: بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

رئیس کمیته بهره وری و دستمزد وزارت کار در مفهوم بهره وری گفت: مطابق با تعریف سازمان ملی بهره وری ایران، بهره وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی تر است.

توفیقی تاکید کرد: درباره رفع برخی تصورات اشتباه در مورد بهره وری باید گفت؛ بهره وری در تعارض با کیفیت نیست، بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد، بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست،(عاقلانه کار کردن است نه زیاد و سخت کار کردن)، بهره وری وظیفه یک عده خاص در سازمان نیست، بهره وری با کاهش هزینه های نیروی انسانی بهبود نمی یابد،(بلکه در دراز مدت با کاستن انگیزه ها موجب کاهش بهره وری می شود.)، بهره وری به مفهوم خساست نیست،(عقلانی هزینه کردن، هزینه در جایی که بیشترین ارزش را برای سیستم داشته باشد.)، بهبود بهره وری بازی یک سر برد نیست.

*نبود ساختارهای اقتصادی مناسب عامل ارتقای بهره وری

وی در ادامه درباره موانع ارتقاء بهره وری گفت: از جمله موارد موانع در این زمینه مدیریت متعهد به بهره وری نیست، بسترهای فرهنگی لازم فراهم نیستند، ساختارهای اقتصادی مناسب نیستند، ابزارهای ارتقای بهره وری وجود ندارند، آشنایی با بهره وری در جامعه وجود ندارد است.

توفیقی به فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی اشاره و اظهار کرد: فرهنگ سازمانی سیستمی از عقاید و ارزش های مشترک است که رفتار اعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند و می تواند تاثیر بسزایی در رفتار و عملکرد سازمان بر عهده داشته باشد. امروزه بر نقش فرهنگ کار در بهبود بهره وری تاکید می شود.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: در سازمانهایی که از فرهنگ قوی برخوردار هستند، ارزش ها و باورهای مشترک آفریننده ی محیطی هستند که در آن محیط، افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به ماموریت ها احساس تعهد می کنند و این تعهد می تواند موجب افزایش بهره وری در سازمان شود.

وی تاکید کرد: بهره وری صرفاَ یک مساله ی اقتصادی و مالی نیست بلکه یک نگرش برای عقلایی کردن فعالیت ها و جلوگیری از کارهای لغو و بیهوده است. بهره وری استثمار و بهره کشی از زیر دست نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و هزینه در رقابت و هوشمندانه عمل کردن است.

توفیقی با بیان اینکه بهره وری خاص نیروی انسانی نیست تصریح کرد: استفاده ی موثر از تمام منابع از جمله مواد، سرمایه، انرژی، زمان و اطلاعات است. بهره وری تنها افزایش کمیت نیست بلکه کیفیت نیز کاملاَ مد نظر است. بهره وری همکاری و مشارکت برای منافع مشترک و به طور خلاصه یک فلسفه ی زندگی است. بنابراین کارشناسان ارشد مدیریت باید تلاش کنند تا این مفهوم در سازمان های کشور به صورت یک فرهنگ در آید نه اینکه هر چند یک بار در همایش ها با ارائه ی چند مقاله موضوع تمام شده تلقی شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار