|
|
کدخبر: ۱۷۲۱۸۳

خبرگزاری تسنیم: سردبیران روزنامه لوموند فرانسه پس از چندین ماه اختلاف با مدیریت این روزنامه در خصوص سازماندهی مجدد هیئت تحریریه، سه شنبه به طور جمعی استعفا کردند.

به گزارش تسنیم به نقل از واحد مرکزی خبرهفت سردبیر و جانشین سردبیر در پیامی داخلی خطاب به ناتالی نوگایرد مدیر این روزنامه و لویی دریفوس رئیس شورای مدیریت این روزنامه که نسخه ای از آن به خبرگزاری فرانسه رسید نوشتند: «از چند ماه پیش، ما پیام های زیادی برای اعلام نقایص مهم فرستادیم ولی فقدان اعتماد و ارتباط با مدیریت مانع از آن می شود که ما به وظایف خود به عنوان سردبیر عمل کنیم.»

آنان نوشتند: «ما که نمی خواهیم هیئت تحریریه را شکننده کنیم ولذا آمادگی داریم تا امور جاری را تا زمان انتصاب گروه جدید برعهده گیریم.»
سردبیران لوموند نوشتند: «ما تلاش کردیم راه حل هایی ارائه کنیم اما بی نتیجه بود. ما امروز مشاهده کرده ایم که دیگر نمی توانیم وظایفی را که به ما سپرده شده است انجام دهیم و به این سبب ما از سمت های خود استعفا می کنیم.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، مدیریت لوموند هنوز به این استعفای جمعی واکنشی نشان نداده است. ناتالی نوگایرد از مارس ۲۰۱۳ مدیر لوموند است. براساس پیامی داخلی که او فوریه به همکاران خود ارسال کرد، پیش بینی می کند حدود ۵۰ تن از اعضای هیئت تحریریه را به بخش های دیگر از جمله بخش دیجیتال منتقل کند.

انتهای پیام /

ارسال نظر