|
|
کدخبر: ۱۷۲۴۷۳

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد

خبرگزاری تسنیم: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات بسته حمایتی رسانه ها در سال ۹۳ را اعلام کرد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آنجا که جهت گیری های حمایتی، معرف سیاست های عمومی حاکمیتی است، بسته زیر به عنوان سیاست های حمایتی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری علاوه بر " دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات " اعلام می شود.

بر اساس اولویت های موضوعی، یارانه رسانه هایی که با محوریت موضوعات زیر منتشر شوند تا ۳ برابر می شود:

۱ - قرآن، احکام اسلامی و شعائر دینی

۲ - فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس

۳ - ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی به جای فرهنگ غیرخودی و تلاش در جهت رشد و اصلاح خلقیات اجتماعی و فرهنگ عمومی

۴ - هر یک از محورهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی

۵ - ترویج زبان فارسی(یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی زبان)

۶ - پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط روزنامه ها و هفته نامه هایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر می شوند.

۷ - افزایش سواد علمی جامعه(رسانه هایی با رویکرد علم برای عموم مردم)

تأکید می شود موضوع یا جهت گیری رسانه باید در یکی از محورهای فوق باشد به نحوی که حداقل شامل ۸۰ درصد مطالب آن باشد. ضمناً برای این گروه از نشریات، نصاب حداقل شماره(موضوع بند ۸ دستورالعمل یارانه مطبوعات) رعایت نخواهد شد و از شماره اول مشمول یارانه می شوند.

همچنین تصدیق و تعیین میزان یارانه به پیشنهاد شورای ارزیابی کیفی(موضوع بند ۱۹ دستورالعمل یارانه مطبوعات) و تأیید کمیته ۳ نفره(نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت نظارت بر مطبوعات و کمیسیون فرهنگی مجلس) خواهد بود.

۲ - توجه به تحولات رسانه؛ در راستای درک تحولات دنیای رسانه، حضور محتوای ملّی در عرصه جهانی و توجه به محیط زیست، برای نشریاتی که اولویت های روشی زیر را رعایت کنند ارقام به شرح جداول تعلق می گیرد.

۳ - ترویج بنگاه ها؛ برای نشریاتی با صاحب امتیاز واحد، مشروط به آن که همه نشریات بنگاه، نظم در انتشار داشته باشند.

۱ - حقوقی: به یارانه هر نشریه ۲۵ درصد افزوده می شود.

۲ - حقیقی: به یارانه هر نشریه ۱۰ درصد افزوده می شود.

نشریاتی که منبعد، تشکیل بنگاه دهند یا به بنگاه بپیوندند برای مشمول شدن در این بند، تعهدنامه ای می دهند که تا پنج سال، تقاضای جدید برای تغییر صاحب امتیاز خود نداشته باشند.

۴ - دیپلماسی رسانه ای؛ نشریات چاپی و الکترونیکی که «دیپلماسی فرهنگی» را دنبال کنند و فعالیت های برون مرزی جدّی داشته باشند، بر اساس شاخص ها(دوره انتشار، میزان تأثیر، اولویت های منطقه ای و جهت گیری محتوایی) و پس از تأیید کمیته سه نفره(نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) پنجاه تا یکصد میلیون تومان حمایت می شوند.(تا ۱۰ رسانه)

۵ - حمایت از خبرنگاران؛ رسانه هایی که حداقل مطابق جداول و به نام خود نشریه، دارای فهرست بیمه باشند و هیچ یک از روزنامه نگاران تمام وقت آنان از بابت بیمه، اعتراضی نداشته باشند مشمول ۱۵% افزایش یارانه می شوند.

ضمناً از سال ۹۴ هر یک از رسانه هایی که این الزام قانونی(ماده ۴۶ قانون مطبوعات در ضرورت بیمه کردن کلیه همکاران توسط صاحب امتیاز) را رعایت نکنند مشمول ۱۰درصد کسر یارانه می شوند.

کلیه موارد فوق و همچنین سایر ضرایب حمایتی یا تنبیهی مندرج در دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات، قابل جمع با یکدیگر است.

برای مشاهده جداول مربوطاینجاکلیک کنید.

انتهای پیام /

ارسال نظر