|
|
کدخبر: ۱۷۳۰۴۳

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۳۹.۰۲. ۱۲ اعلام کرد. در این هفته قیمت ۱۰ گروه کالا افزایش و قیمت در یک گروه کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۹۳.۰۲. ۱۲ را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت در ۱۰ گروه کالایی افزایش و در گروه حبوبات با کاهش مواجه شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل ۰.۸ درصد، ماست پاستوریزه ۰.۶ درصد و پنیر غیر پاستوریزه ۰.۲ درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۲ درصد کاهش داشت و شانه ای ۶۴۵۰۰ الی ۹۳۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۲ درصد و ۱.۱ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۰.۸ درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه وتره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۸ درصد و ۳.۴ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۹.۹ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای بادنجان معادل ۰.۹ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۹.۹ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۱ درصد، شکر ۰.۴ درصد و چای خارجی ۰.۵ درصد افزایش داشت و قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود.

طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت گروه لبنیات در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه در سال قبل ۲۰.۲ درصد، تخم مرغ ۹.۵ درصد، برنج ۲۳.۱ درصد و میوه های تازه نیز ۶ درصد گران شد.

همچنین سبزی های تازه ۲۰.۱ درصد، گوشت قرمز ۶.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۰.۶ درصد، قند و شکر ۲۶.۸ درصد، چای ۰.۳ درصد و روغن نباتی نیز ۲۹.۸ درصد افزایش قیمت داشته است. در این بخش تنها قیمت حبوبات منفی ۲.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

ارسال نظر