|
|
کدخبر: ۱۷۳۱۵۷

در بالاتر از خبر این هفته موضوعات جالبی چون درگیری بین کارشناسان تلویزیونی، پاسخ جالب سارق به خبرنگار و… مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مشرق، در بالاتر از خبر این هفته موضوعات جالبی چون درگیری بین کارشناسان تلویزیونی، سیگار کشیدن دولت آبادی در کنار وزیر فرهنگ و ارشاد، نام جعلی خلیج " ع ر ب ی " در غرفه نمایشگاه کتاب تهران، پاسخ جالب سارق به خبرنگار و… مورد بررسی قرار گرفت.

در بالاتر از خبر این هفته موضوعات جالبی چون درگیری بین کارشناسان تلویزیونی، سیگار کشیدن دولت آبادی در کنار وزیر فرهنگ و ارشاد، نام جعلی خلیج " ع ر ب ی " در غرفه نمایشگاه کتاب تهران، پاسخ جالب سارق به خبرنگار و… مورد بررسی قرار گرفت.

/ /

ارسال نظر