|
|
کدخبر: ۱۷۳۲۶۳

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اجرای ۹۳ پروژه تصفیه خانه پیشرفته فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور گفت: همچنین ۲.۲ میلیارد یورو طرح با استفاده از منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در بخش آب و فاضلاب ایران در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز با بیان اینکه احداثتصفیه خانه های پیشرفته فاضلاب از چالش ها و نیازهای اساسی در شهرها و روستاها است گفت: در حال حاضر در ۹۳ روستای کشور، تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از اعتبار بانک توسعه اسلامی در حال اجرا است و شرکت های آلمانی نیز می توانند در این زمینه با ما همکاری کنند.

مشاو وزیر نیرو اظهارداشت: ارتقای منابع آب و حفظ کیفیت آب از برنامه های مهم بخش آب و فاضلاب ایران است و سرمایه گذاری و تامین منابع مالی این طرح ها می تواند در دستور کار شرکت های آلمانی قرار گیرد.

جانباز تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲.۲ میلیارد یورو پروژه با استفاده از منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در بخش آب و فاضلاب ایران در حال اجرا است بیان داشت: همچنین پروژه هایی با روش های بیع متقابل، BOO و BOT با مشارکت بخش خصوصی ایران و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در حال احداثاست.

وی استفاده از روش های نوین تصفیه غشایی، نانو، روش های پیشرفته فیلتراسیون برای حذف جلبک و فلزهای سنگین، کنترل و حذف مواد آلی از آب های شرب و سطحی، روش های جدید ضدعفونی کردن آب، کاهش حجم لجن و استفاده موثر از لجن، بازچرخانی آب و فاضلاب با روش های پیشرفته و انتقال فناوری را از طرح های در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان کرد.

ارسال نظر