|
|
کدخبر: ۱۷۳۳۰۰

معاون بیمه سلامت کشور در گفت وگو با تسنیم تأکید کرد

خبرگزاری تسنیم: معاون بیمه سلامت کشور بر لزوم باز تعریف مؤلفه های نظام سلامت تأکید کرد و گفت: موسسات مختلف به سمت بیمه های غیرمنطقی نروند چرا که همین بیمه های مختلف، بازار سلامت را بهم ریخته اند و تقاضای القایی ایجاد شده است.

محمدجواد کبیر در گفت وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در ساختار نظام بیمه یکی از مشکلات این است که نظام سلامت ما، بیمه را به عنوان جزئی از نظام سلامت نمی بیند؛ اگر نگاه یکپارچه داشته باشیم منابع، بیمه و وزارت بهداشت جزئی از نظام سلامت است.

وی ادامه داد: پارامترها و مؤلفه های تشکیل دهنده نظام سلامت به خوبی معرفی نشده و لازم است نقش آنها را در نظام سلامت بازتعریف کنیم، در نظام سلامت وقتی صحبت از انباشت منابع می شود به معنای کمرنگ شدن نقش سازمان های بیمه گر نیست، بلکه به این معنی است که سازمان های بیمه گر با قدرت بیشتر در خدمت نظام سلامت باشند. ما باید در سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت نگاه بیمه گر داشته باشیم تا به سمت محصول محوری برویم، خروجی مناسب صرفاً در گرو مدیریت یک بیمه کارآمد است.

معاون بیمه سلامت کشور ادامه داد: البته این موضوع زمانبر است؛ به طور مثال حتی در سازمان تأمین اجتماعی که عمر طولانی دارد، نیازمند ادبیات مشترک برای مشخص کردن مؤلفه های یک نظام بیمه کارآمد هستیم و باید سنجید برای اینکه نظام سلامت بتواند در راستای مأموریت های خود ایفای نقش کند، چه سیاستگذاری هایی داشته باشد و نقش سازمان های بیمه گر چه چیز باشد؛ تا زمانیکه وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر در اردوگاه های متفاوت عمل کنند، نظام سلامت از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود و ما امروز به جای صحبت از ادغام، باید به سمت روش ها و سیاست های یکسان برویم.

وی تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف را برای سازمان بیمه سلامت مشخص کرده که این سازمان موظف است صندوق های بیمه را در سیاستگذاری و برنامه ریزی یکسان کند و در نهایت چنانچه به نتیجه تجمیع بیمه ها رسیدیم، به دنبال آن باشیم، متاسفانه از ابتدا شعار تجمیع را سردادیم که باعثشد بدنه کارشناسی بیمه ها به سمت نگاه تدافعی برود، اگر بتوانیم به گونه ای سیاستگذاری کنیم که نظام پرداخت و پوشش خدمات را یکسان کنیم، طبیعتاً منابع می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و در بازار سلامت تعادل ایجاد کند.

کبیر عنوان کرد: یکی از اشکالات در کشور ما نداشتن تعریف از بسته پایه خدمات سلامت است که اگر یک بسته کارا و اثربخش و پوشش بیمه ای مناسب باشد، بخش اعظمی از نیازهای مردم در دل این بسته تامین می شود. اگر بسته پایه سلامت درست باشد سایر مؤسسات بیمه ای وقتی اطمینان پیدا کنند برای بازکردن بسته بیمه تلاش نمی کنند،از سوی دیگر باید الزام شود موسسات مختلف به سمت بیمه های غیرمنطقی نروند چرا که همین بیمه های مختلف بازار سلامت را بهم ریخته اند و تقاضای القایی ایجاد شده است و منابع را به سمت مصارفی برده که نیاز مردم در آن نیست.

وی افزود: در حال حاضر چالش های زیادی داریم، مشکل عدم آگاهی است که باعثموضع گیری نابجا شده است، باید سیاست ها یکپارچه شود، به طور مثال اگر در سازمان تأمین اجتماعی واقعا خدمات بیمه ای مناسب است، آن پوشش را با ضریب بالاتر در سازمان بیمه سلامت نیز داشته باشیم؛ اگر این همسویی ایجاد نشود هر سازمانی به فکر دفاع از خود است.

معاون بیمه سلامت کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام یا تجمیع سازمان تامین اجتماعی نیز تاکید کرد: اگر این تضمین بوجود بیاید که در صورت سیاست واحد خدمات و پوشش بیمه ای این سازمان تغییر نکرده و بیمه شده ها ضرر نمی کنند، می توان سایر بیمه ها را ارتقا داد و ضریب دیگری را افزون بر آن قائل شد، در این صورت هم منابع را به سمت هم افزایی و انباشت برد و به سمتی برویم که در بسته پایه خدمات حتماً مسائل مربوط به آموزش مردم، خدمات پیشگیری و خود مراقبتی را نیز داشته باشیم.

انتهای پیام /

ارسال نظر