|
|
کدخبر: ۱۷۳۶۰۸

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: طبق آمار جهانی ۲۶۴ میلیون کودک در سراسر جهان در اشتغال حضور دارند، اما آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی گفت: واقعیت اجتماعی مبنای سیاست گذاری در حوزه کودکان کار و خیابان است. در حوزه آسیب های اجتماعی رویکرد ما این است که نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی؛ بر این اساس آنچه واقعیت اجتماعی است مبنای سیاستگذاری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه طبق مصوبه دومین شورای ساماندهی کودکان خیابانی، دو کارگروه تخصصی برای تدوین بسته سیاستی در خصوص کودکان کار و خیابان ارائه شده است تاکید کرد: همچنین در آئین نامه فعلی شورای ساماندهی نیز بازنگری شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت اجتماعی و سیاست گذاری در خصوص وضعیت کودکان کار و خیابان از اولویت های وزیر کار است گفت: به همین دلیل پس از ۸ سال تعطیلی ظرف مدت ۴ ماه دو جلسه شورای ساماندهی تشکیل شده است.

کردونی در خصوص آمار کودکان کار و خیابان در کشور بیان داشت: برخی آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را عنوان کرده اند که این رقم طبق گزارش سال ۲۰۱۲ ILO غیرقابل اعتبار است. وی با بیان اینکه سازمان بین المللی کار، آمار کودکان در اشتغال در منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) را ۷ میلیون نفر و آمار کودکان کار این منطقه را ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است تصریح کرد: با این وصف چگونه امکان دارد که آمار کودکان کار در ایران از کل کودکان کار خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر باشد؟

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه آمار جهانی از وجود بیش از ۲۶۴ میلیون کودک در اشتغال و ۱۶۷ میلیون نفر کودک کار در اقصی نقاط دنیا حکایت دارد افزود: کودکان کار و خیابان یک چالش جهانی است و طبق نتایج سرشماری سال ۹۰ که توسط مرکز آمار گزارش شد در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال تعداد شاغلین شهری ۲۳ هزار و ۶۱۹ نفر و در رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ۳۲۳ هزار و ۴۹۴ نفر بوده اند. هم اکنون ۷۵ درصد شاغلین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۸۶ درصد شاغلین ۱۵ تا ۱۹ سال مرد هستند.

ارسال نظر