|
|
کدخبر: ۱۷۳۸۶۲

بخش اول فهرست واگذاری های امسال؛

خبرگزاری تسنیم: نام ۲۷ شرکت دولتی از جمله پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت لاوان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) در لیست بنگاههای " بسیار بزرگ " قابل واگذاری در سال ۹۳ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ نام ۲۷ شرکت دولتی در لیست بنگاههای " بسیار بزرگ " قابل واگذاری در سال ۹۳ توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد که جزئیات آن به این شرح است:

گروه " یک " واگذاریها:
۱ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران
۲ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی شهرک های کشاورزی
۳-۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۴ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی
۵ - ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی وزارت جهاد کشاورزی
۶-۷۷.۲۲ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰% ارزش طرح هرمزال - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۷-۲۸.۵۰ درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۸-۱۰۰ درصد سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
۹-۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۱۰-۱۰۰ درصد سهام شرکت آلومینای ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۱-۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی شهرک های کشاورزی

گروه " دو " واگذاریها:
۱۲-۴۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب
۱۳-۴۹.۹۹ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب
۱۴-۴۵.۰۷ درصد سهام پالایش نفت بندرعباس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۱۵-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۶-۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی
۱۷-۵۱.۴۶ درصد سهام شرکت پالایش نفت لاوان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۱۸-۱۰۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی
۱۹-۱۰۰ درصد سهام شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲۰-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۱-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق زاهدان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۲-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق مفتح - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۳-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق فارس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۴-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق آذربایجان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۵-۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۶-۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(دارایی های ثابت) - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۷-۱۰۰ درصد سهام شرکت هلدینگ گاز ایران(۳۰ شرکت گاز استانی بعلاوه گاز خودرو) - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی گاز ایران

بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۸۸. اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.
انتهای پیام /

ارسال نظر